ช่องข้อมูลสถานที่

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการเว็บ

ช่องข้อมูลสถานที่จะกําหนดประเภทของข้อมูลสถานที่ที่จะแสดงเมื่อขอรายละเอียดสถานที่ หน้านี้จะแสดงรายการช่องข้อมูลสถานที่ทั้งหมดและอธิบายวิธีที่รองรับ API/SDK แต่ละรายการ (การรองรับช่องสถานที่จะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มและ/หรือฟีเจอร์)

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินคําขอรายละเอียดสถานที่ โปรดดู การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าในช่องข้อมูลสถานที่ทั้งหมดที่รองรับตามระดับราคาและแพลตฟอร์ม

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่อง Places API Places Library, Maps JavaScript API SDK ของ Places สําหรับ Android Places สําหรับ iOS
คอมโพเนนต์ที่อยู่ address_component address_component Place.Field.ADDRESS_COMPONENTS GMSPlaceFieldAddressComponents
ที่อยู่ adr_address adr_address --- ---
สถานะธุรกิจ business_status business_status Place.Field.BUSINESS_STATUS GMSPlaceFieldBusinessStatus
ที่อยู่ที่จัดรูปแบบ formatted_address formatted_address Place.Field.ADDRESS GMSPlaceFieldFormattedAddress
วิวพอร์ต geometry/viewport geometry.viewport Place.Field.VIEWPORT GMSPlaceFieldViewport
ตำแหน่ง geometry/location geometry.location Place.Field.LAT_LNG GMSPlaceFieldCoordinate
Icon icon icon --- ---
URI ฐานมาสก์ไอคอน icon_mask_base_uri icon_mask_base_uri Place.Field.ICON_URL GMSPlaceFieldIconImageURL
สีพื้นหลังของไอคอน icon_background_color icon_background_color Place.Field.ICON_BACKGROUND_COLOR GMSPlaceFieldIconBackgroundColor
ชื่อ name name Place.Field.NAME GMSPlaceFieldName
ปิดถาวร (เลิกใช้งาน) permanently_closed permanently_closed --- ---
รูปภาพ photos photos Place.Field.PHOTO_METADATAS GMSPlaceFieldPhotos
รหัสสถานที่ place_id place_id Place.Field.ID GMSPlaceFieldPlaceID
Plus Code plus_code plus_code Place.Field.PLUS_CODE GMSPlaceFieldPlusCode
ประเภท type type Place.Field.TYPES GMSPlaceFieldTypes
URL url url --- ---
ออฟเซ็ต UTC utc_offset utc_offset_minutes Place.Field.UTC_OFFSET GMSPlaceFieldUTCOffsetMinutes
ความสดใส vicinity vicinity --- ---
ค่าเข้าสําหรับเก้าอี้รถเข็น wheelchair_accessible_entrance --- --- ---

ช่องข้อมูลติดต่อ

ช่อง Places API Places Library, Maps JavaScript API SDK ของ Places สําหรับ Android Places สําหรับ iOS
หมายเลขโทรศัพท์ formatted_phone_number formatted_phone_number --- ---
หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ international_phone_number international_phone_number Place.Field.PHONE_NUMBER GMSPlaceFieldPhoneNumber
เวลาทำการ opening_hours opening_hours Place.Field.OPENING_HOURS GMSPlaceFieldOpeningHours
เวลาทําการปัจจุบัน current_opening_hours --- --- ---
เวลาทําการรอง secondary_opening_hours --- --- ---
เว็บไซต์ website website Place.Field.WEBSITE_URI GMSPlaceFieldWebsite

ช่องข้อมูลบรรยากาศ

ช่อง Places API Places Library, Maps JavaScript API SDK ของ Places สําหรับ Android Places สําหรับ iOS
จอดรับริมทาง curbside_pickup --- --- ---
การแสดงโฆษณา delivery --- --- ---
นั่งรับประทานที่ร้าน dine_in --- --- ---
บทสรุปทางบรรณาธิการ editorial_summary --- --- ---
ระดับราคา price_level price_level Place.Field.PRICE_LEVEL GMSPlaceFieldPriceLevel
การจัดประเภท rating rating Place.Field.RATING GMSPlaceFieldRating
จองได้ reservable --- --- ---
รีวิว reviews reviews --- ---
เสิร์ฟเบียร์ serves_beer --- --- ---
เสิร์ฟอาหารเช้า serves_breakfast --- --- ---
เสิร์ฟอาหารมื้อสาย serves_brunch --- --- ---
เสิร์ฟอาหารเย็น serves_dinner --- --- ---
เสิร์ฟอาหารกลางวัน serves_lunch --- --- ---
เสิร์ฟอาหารมังสวิรัติ serves_vegetarian_food --- --- ---
เสิร์ฟไวน์ serves_wine --- --- ---
สั่งกลับบ้าน takeout --- --- ---
คะแนนจากผู้ใช้ทั้งหมด user_ratings_total user_ratings_total Place.Field.USER_RATINGS_TOTAL GMSPlaceFieldUserRatingsTotal

รองรับช่อง Places API

Place Search, การค้นหาใกล้เคียง และการค้นหาข้อความ จะขอผลลัพธ์ทั้งหมดจากช่องบางส่วนที่แสดงโดยคําขอรายละเอียดสถานที่ วิธีการเหล่านี้ไม่แสดงช่องต่อไปนี้

 • address_component
 • adr_address
 • curbside_pickup
 • current_opening_hours
 • delivery
 • dine_in
 • editorial_summary
 • formatted_phone_number
 • international_phone_number
 • opening_hours.periods
 • opening_hours.special_days
 • opening_hours.type
 • opening_hours.weekday_text
 • reservable
 • secondary_opening_hours
 • reviews
 • serves_beer
 • serves_breakfast
 • serves_brunch
 • serves_dinner
 • serves_lunch
 • serves_vegetarian_food
 • serves_wine
 • takeout
 • type
 • url
 • user_ratings_total
 • utc_offset_minutes
 • vicinity
 • website
 • wheelchair_accessible_entrance

หากต้องการส่งคืนช่องข้อมูลของสถานที่อย่างน้อย 1 ช่อง ให้ส่งคําขอรายละเอียดสถานที่ ส่งรหัสสถานที่ และระบุช่องที่จะส่งคืน