การใช้และการเรียกเก็บเงิน API แบบคงที่ของ Street View

Street View Static API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ ภาพพาโนรามา Street View แบบคงที่จะเรียกเก็บเงินภายใต้ SKU สำหรับภาพพาโนรามา Street View แบบนิ่ง นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการโดยรวมของ Google ยังมีขีดจำกัดการใช้งานสำหรับ Street View Static API โดยเฉพาะด้วย จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีให้บริการใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน API แบบคงที่ของ Street View

Street View Static API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ API และ SDK ของ Google Maps Platform เรียกเก็บเงินตาม SKU มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคำนวณโดย

การใช้งาน SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคำนวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คุณจะได้รับเครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือนสำหรับแต่ละบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ระบบจะเพิ่มเครดิตนี้1กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

การกำหนดราคาสำหรับ Street View Static API

SKU: Street View แบบคงที่

ขณะนี้ภาพพาโนรามาของ Street View และการโหลดแผนที่จะถูกเรียกเก็บเงินแยกกัน ระบบจะเรียกเก็บค่าพาโนรามา Street View แบบคงที่สำหรับคำขอไปยัง Street View Static API แต่ละรายการเพื่อฝังภาพพาโนรามาของ Street View แบบคงที่ (ไม่ใช่อินเทอร์แอกทีฟ) ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากการใช้งานปลายทางข้อมูลเมตาภาพ Street View

ระดับปริมาณรายเดือน
(ราคาต่อ PANORAMA)
0-100,000 คน 100,001 - 500,000 คน มากกว่า 500,000
0.007 USD ต่อแต่ละ
(7.00 USD ต่อ 1,000)
0.0056 USD ต่อแต่ละ
(5.60 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคาปริมาณ

ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะไม่มีจำนวนคำขอสูงสุดต่อวัน แต่ขีดจำกัดการใช้งานของ Street View Static API มีดังต่อไปนี้

 • การค้นหาสูงสุดต่อนาที: 30,000 QPM

คำขอตรวจสอบสิทธิ์

การตรวจสอบสิทธิ์คำขอที่ส่งไปยัง API แบบคงที่ของ Street View จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน ดังนี้

 • คำขอสูงสุด 25,000 รายการต่อวันต้องใช้คีย์ API
 • คำขอที่เกิน 25,000 รายการต่อวันต้องใช้คีย์ API และลายเซ็นดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างลายเซ็นดิจิทัล

ขนาดรูปภาพ

คุณแสดงผลรูปภาพ API แบบคงที่ของ Street View ในขนาดใดก็ได้สูงสุด 640 x 640 พิกเซล

ข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานที่อนุญาตได้ที่ส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งานของคุณ

หากต้องการจัดการต้นทุนในการใช้ Street View Static API หรือให้ตรงตามความต้องการสำหรับปริมาณการใช้งานจริง ให้กำหนดขีดจำกัดโควต้ารายวันสำหรับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API โควต้ารายวันจะรีเซ็ต ณ เวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดโควต้าสำหรับ Street View Static API

 1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
 2. คลิก API แบบเลื่อนลง แล้วเลือก Street View Static API
 3. หากต้องการดูขีดจำกัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคำขอที่มีลายเซ็น คำขอที่ไม่ได้ลงนาม หรือคำขอข้อมูลเมตา
  ตารางจะแสดงรายชื่อโควต้าและขีดจำกัด
 4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสำหรับขีดจำกัดนั้น
  ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนขีดจำกัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ที่ต้องการในช่องขีดจำกัดโควต้า (ไม่เกินขีดจำกัดโควต้า หากมี) แล้วเลือกบันทึก

หากการใช้งาน API ถึงขีดจำกัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันที่ใดก็ตาม แอปพลิเคชันจะเข้าถึง API ดังกล่าวไม่ได้สำหรับจำนวนวันที่เหลือในวันนั้น


 1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform