การใช้และการเรียกเก็บเงินสําหรับ Geocode API

Geoเขียนโค้ด API โดยใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ ระบบจะเรียกเก็บเงินคําขอ Geoภูมิศาสตร์ API โดยใช้ SKU สําหรับการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ ระบบจะรีเฟรชโควต้ารายวันทุกวันตอนเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก นอกจากข้อกําหนดในการใช้งานโดยรวมของ Google แล้ว ยังมีขีดจํากัดการใช้งานที่เจาะจงสําหรับ Geocoding API จัดการต้นทุนและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน Geoภูมิศาสตร์ API

Geocoding API ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ SKU ของ Google Maps Platform และ SDK จะเรียกเก็บเงินโดย SKU จะมีการติดตามการใช้งานสําหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ คํานวณค่าใช้จ่ายโดย

การใช้งาน SKU × ราคาต่อการใช้งาน

ใช้เครื่องคํานวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายการใช้งานต่อ API หรือ SDK สําหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD จะพร้อมให้บริการในแต่ละเดือนสําหรับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละบัญชี ระบบใช้เครดิตนี้โดยอัตโนมัติ1 กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

การกําหนดราคาสําหรับ Geoโค้ด API

SKU: การเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์

ระบบจะเรียกเก็บเงิน SKU ค่าการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์สําหรับคําขอไปยังบริการการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ของ Maps JavaScript หรือ Geocoding API ใน JavaScript เมธอด Geocoder.geocode() จะเริ่มคําขอไปยังบริการการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์

ช่วงความถี่รายเดือน
(ราคาต่อคําขอ)
0-100,000 100,001-500,000 500,000+
0.005 USD ต่อ
(5.00 USD ต่อ 1,000)
0.004 USD ต่อ
(4.00 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปริมาณ

ขีดจํากัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะไม่มีจํานวนคําขอสูงสุดต่อวัน แต่ขีดจํากัดการใช้งานต่อไปนี้จะยังคงมีผลกับ Geocode API

  • คําขอ 50 รายการต่อวินาที ซึ่งคํานวณเป็นผลรวมของคําค้นหาฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ข้อกําหนดในการใช้งาน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดในการใช้งานได้ที่นโยบายสําหรับ Geoเขียนโค้ด API และส่วนข้อจํากัดใบอนุญาตของข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนการใช้งาน

หากต้องการจัดการต้นทุนสําหรับการใช้ Google Maps Platform API ให้กําหนดขีดจํากัดโควต้ารายวันสําหรับคําขอทั้งหมดไปยัง API ที่เรียกเก็บเงินได้ ระบบจะรีเซ็ตโควต้ารายวันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจํากัดโควต้าสําหรับ Geoโค้ด API

  1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
  2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง API และเลือก API การเข้ารหัสภูมิศาสตร์
  3. หากต้องการดูขีดจํากัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคําขอ
    ตารางจะแสดงชื่อโควต้าและขีดจํากัด
  4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจํากัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสําหรับขีดจํากัดนั้น
    ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ในช่องขีดจํากัดโควต้า ให้ป้อนขีดจํากัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ (หากมี) แล้วเลือกบันทึก

หากการใช้ API ของคุณถึงขีดจํากัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันหนึ่งๆ แอปพลิเคชันของคุณจะไม่สามารถเข้าถึง API สําหรับจํานวนวันที่เหลือได้


  1. ผู้ใช้ในอินเดียต้องสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Cloud Platform ก่อนสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform เพื่อรับเครดิต Maps Platform