Method: providers.vehicles.updateLocation

Wycofane: użyj metody vehicles.update. pojazd.updateLocation aktualizuje lokalizację pojazdu.

Żądanie HTTP

PUT https://fleetengine.googleapis.com/v1/{name=providers/*/vehicles/*}:updateLocation

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Musi mieć format providers/{provider}/vehicles/{vehicle}. {provider} musi być identyfikatorem projektu (np. sample-cloud-project) projektu Google Cloud, do którego należy konto usługi wywołujące to połączenie.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "header": {
    object (RequestHeader)
  },
  "currentLocation": {
    object (VehicleLocation)
  },
  "currentState": enum (VehicleState)
}
Pola
header

object (RequestHeader)

Standardowy nagłówek żądania w usłudze Fleet Engine.

currentLocation

object (VehicleLocation)

Wymagany. Ostatnia lokalizacja pojazdu. Pola location i updateTime są wymagane.

currentState

enum (VehicleState)

Ustaw stan pojazdu na ONLINE lub OFFLINE. Jeśli ma wartość UNKNOWN_VEHICLE_STATE, stan pojazdu się nie zmieni.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu VehicleLocation.