Method: providers.vehicles.updateAttributes

Częściowo aktualizuje atrybuty pojazdu. Zostaną zaktualizowane tylko atrybuty wymienione w żądaniu; pozostałe atrybuty NIE zostaną zmienione. Uwaga: różni się to w przypadku parametru vehicles.update, gdzie całe pole attributes zostanie zastąpione polem UpdateVehicleRequest, a atrybuty, których nie ma w żądaniu, zostaną usunięte.

Żądanie HTTP

POST https://fleetengine.googleapis.com/v1/{name=providers/*/vehicles/*}:updateAttributes

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

To pole jest wymagane. Musi mieć format providers/{provider}/vehicles/{vehicle}. Dostawca musi być identyfikatorem projektu (np. sample-cloud-project) projektu Google Cloud, którego członkiem jest konto usługi wywołujące to wywołanie.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "header": {
  object (RequestHeader)
 },
 "attributes": [
  {
   object (VehicleAttribute)
  }
 ]
}
Pola
header

object (RequestHeader)

Standardowy nagłówek żądania Fleet Engine.

attributes[]

object (VehicleAttribute)

To pole jest wymagane. Atrybuty pojazdu do zaktualizowania. Wymienione atrybuty nie są zmieniane ani usuwane.

Treść odpowiedzi

vehicles.updateAttributes wiadomość z odpowiedzią.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "attributes": [
  {
   object (VehicleAttribute)
  }
 ]
}
Pola
attributes[]

object (VehicleAttribute)

To pole jest wymagane. Zaktualizowana pełna lista atrybutów pojazdu, w tym nowych, zmienionych i nienaruszonych.