Method: providers.trips.create

Tworzy trasę we Fleet Engine i zwraca nową podróż.

Żądanie HTTP

POST https://fleetengine.googleapis.com/v1/{parent=providers/*}/trips

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagany. Musi mieć format providers/{provider}. Dostawca musi być identyfikatorem projektu (np. sample-cloud-project) projektu Google Cloud, do którego należy konto usługi wywołujące to połączenie.

Parametry zapytania

Parametry
header

object (RequestHeader)

Standardowy nagłówek żądania w usłudze Fleet Engine.

tripId

string

Wymagany. Unikalny identyfikator podróży. Obowiązują następujące ograniczenia:

  • Wymagany jest prawidłowy ciąg znaków Unicode.
  • Limit wynosi 64 znaki.
  • Znormalizowane zgodnie z formularzem normalizacji Unicode C.
  • Nie może zawierać żadnego z tych znaków ASCII: '/',':','\">#39;,##99;&' lub '#'.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Trip.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Trip.