REST Resource: providers.billableTrips

Zasób

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

report

Raportowanie wykorzystania podlegającej rozliczeniu podróży.