ภาพรวมข้อมูลอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงปัจจุบัน

ใช้ลิงก์ต่อไปนี้ไปยังจุดแรกเข้าหลักสําหรับ เวอร์ชันปัจจุบันของ Places SDK สําหรับ Android:

ไลบรารีของไคลเอ็นต์

เอกสารอ้างอิงเดิม (เลิกใช้งาน)

เปิดลิงก์ต่อไปนี้กับจุดแรกเข้าหลักสําหรับ SDK ของ Places เวอร์ชันก่อนหน้านี้สําหรับ Android (ในบริการ Google Play เวอร์ชัน 16.0.0)