ภาพรวม

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

เกริ่นนำ

Maps SDK สำหรับ iOS ช่วยให้คุณเพิ่มแผนที่โดยอิงตามข้อมูล Google Maps ลงในแอปพลิเคชันได้ SDK จะจัดการการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Google Maps, การแสดงแผนที่ และการตอบสนองต่อท่าทางสัมผัสของผู้ใช้ เช่น การคลิกและการลากโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย เส้นประกอบ การวางซ้อนพื้น และหน้าต่างข้อมูลลงในแผนที่ได้ ออบเจ็กต์เหล่านี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งในแผนที่ และช่วยให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแผนที่ได้

เมื่อใช้ SDK คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform และตรวจสอบว่าแอปเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าเมื่อใช้ SDK ระบบจะส่งชื่อและเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ และตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตนข้ามแอปพลิเคชันไปกับคำขอแต่ละรายการโดยอัตโนมัติ

ผู้ชม

เอกสารแนวคิดนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับแนวคิดการพัฒนา iOS และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คุณควรทำความคุ้นเคยกับ Google Maps จากมุมมองของผู้ใช้ด้วย ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มสำรวจและพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Maps SDK สำหรับ iOS คุณอาจดูเอกสารอ้างอิงเพื่อดูรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงของคลาสและเมธอดได้ด้วย

ข้อกำหนดในการระบุแหล่งที่มา

หากคุณใช้ Maps SDK สำหรับ iOS ในแอปพลิเคชันของคุณ คุณต้องใส่ข้อความระบุแหล่งที่มาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกาศทางกฎหมายในแอปพลิเคชันของคุณ ขอแนะนำให้ใส่ประกาศทางกฎหมายเป็นรายการเมนูอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของรายการในเมนู "เกี่ยวกับ"

คุณสามารถรับข้อความระบุแหล่งที่มาได้โดยการโทรหา [GMSServices openSourceLicenseInfo]

แพลตฟอร์มที่รองรับ

Maps SDK สำหรับ iOS ช่วยให้คุณสร้างแอปที่กำหนดเป้าหมายเป็นอุปกรณ์ 64 บิตที่มาพร้อมเครื่องซึ่งใช้ iOS 14.0 ขึ้นไปได้ การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Maps SDK สำหรับ iOS จำเป็นต้องใช้ Xcode 14.0 เป็นอย่างน้อยซึ่งมี SDK เป้าหมายเป็น 14.0 ขึ้นไป (การตั้งค่า SDK เป้าหมายเป็น 14.0 ขึ้นไปจะไม่ขัดขวางการทำงานของแอปบน iOS 14.0)

แอปพลิเคชันที่ใช้ URL ของ Maps กำหนดให้อุปกรณ์เป้าหมายต้องติดตั้ง Google Maps สำหรับ iOS ไว้

การใช้ Maps SDK สำหรับ iOS ภายในส่วนขยายแอป iOS ไม่น่าจะใช้งานได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านหน่วยความจำที่เข้มงวด เช่น การใช้ SDK ภายในแป้นพิมพ์ที่กำหนดเองมักจะไม่ค่อยได้ผล

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการเริ่มต้นสร้างแอปด้วย Maps SDK สำหรับ iOS คุณต้องตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud ก่อน