Omówienie interfejsu Maps Embed API

Umieść na swojej stronie interaktywną mapę lub panoramę Street View za pomocą interfejsu Maps Embed API. używać prostego żądania HTTP bez konieczności korzystania z JavaScriptu;

Adres URL interfejsu Maps Embed API możesz ustawić jako atrybut src elementu iframe. Podczas konfigurowania właściwości src wymagany parametr q może obsługiwać nazwę miejsca, adres, kod lub identyfikator miejsca ze zmianą znaczenia w postaci adresu URL:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

Pierwsze kroki