Omówienie interfejsu API umieszczania na stronie

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Umieść interaktywną mapę lub panoramę Street View na swojej stronie internetowej, korzystając z interfejsu Maps embed API. Użyj prostego żądania HTTP bez JavaScriptu.

Adres URL interfejsu API Map Google do umieszczania możesz ustawić jako atrybut src elementu iframe. Podczas konfigurowania właściwości src wymagany parametr q może obsługiwać nazwę, adres i kod Plus Code z kodem zmiany znaczenia, a także identyfikator miejsca:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

Pierwsze kroki