Wykorzystanie i rozliczenia interfejsu Maps Embed API

Cennik interfejsu Maps Embed API

Wszystkie żądania interfejsu Maps Embed API są dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń.

Inne limity wykorzystania

W interfejsie Maps Embed API nie ma żadnych krótkoterminowych (zapytań na sekundę) ani długoterminowych (zapytań dziennie) limitów liczby zapytań.

Ograniczenia Warunków korzystania z usługi

Szczegółowe informacje na temat dozwolonego użytkowania znajdziesz w sekcji Ograniczenia licencji w Warunkach korzystania z Google Maps Platform.