Korzystanie z interfejsu API Map Google i korzystanie z rozliczeń

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Cennik interfejsu Maps embed API

Wszystkie żądania interfejsu API do umieszczania w Mapach są dostępne bezpłatnie i nie podlega ograniczeniom.

Inne limity wykorzystania

W interfejsie API Map Google do umieszczania nie ma limitu zapytań krótkoterminowych (na sekundę) ani długoterminowych (zapytań dziennie).

Ograniczenia korzystania z usługi

Szczegółowe informacje o dozwolonym korzystaniu z usługi znajdziesz w sekcji dotyczącej ograniczeń licencji w Warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform.