tổng quan về gactions

Công cụ giao diện dòng lệnh (CLI) của gactions giúp bạn tạo cấu trúc dự án và tệp bắt buộc, đồng thời triển khai chúng dưới dạng dự án Hành động trong bảng điều khiển Actions. Để biết thông tin về cách sử dụng công cụ dòng lệnh trong các trường hợp phổ biến sau khi công cụ đó được cài đặt và thiết lập, hãy xem hướng dẫn sử dụng.

Sau khi cài đặt, bạn có thể nhận được bản tóm tắt về chức năng của công cụ này trong thiết bị đầu cuối của mình:

gactions --help

Kết quả sau đây sẽ xuất hiện:

Command Line Interface for Google Actions SDK

Usage:
 gactions [command]

Available Commands:
 decrypt       Decrypt client secret.
 deploy       Deploy an Action to the specified channel.
 encrypt       Encrypt client secret.
 help        Help about any command
 init        Initialize a directory for a new project.
 login        Authenticate gactions CLI to your Google account via web browser.
 logout       Log gactions CLI out of your Google Account.
 pull        This command pulls files from Actions Console into the local file system.
 push        This command pushes changes in the local files to Actions Console.
 third-party-notices Prints license files of third-party software used.
 version       Prints current version of the CLI.

Flags:
 -h, --help   help for gactions
 -v, --verbose  Display additional error information

Use "gactions [command] --help" for more information about a command.

Cài đặt công cụ dòng lệnh gactions

Cài đặt công cụ giao diện dòng lệnh (CLI) của gactions bằng cách tải một gói cài đặt xuống, giải nén gói và định cấu hình đường dẫn thực thi.

Để cài đặt và định cấu hình các tính năng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải gói phù hợp với hệ điều hành của bạn:

  Nền tảng Gói Checksum
  Windows Tải xuống SHA256
  Linux Tải xuống SHA256
  Mac OS Tải xuống SHA256
 2. Trích xuất gói vào một vị trí mà bạn chọn và thêm tệp nhị phân vào biến PATH của môi trường. Ngoài ra, hãy trích xuất gói ra một vị trí đã có trong biến PATH (ví dụ: /usr/local/bin).

 3. Trên Linux và Mac, hãy bật quyền thực thi nếu cần:

  chmod +x PATH_TO/gactions
 4. Chạy lệnh sau để xác thực CLI. Lệnh này bắt đầu quy trình xác thực và cần có một trình duyệt web:

  gactions login

  Khi luồng hoàn tất, CLI sẽ tự động xác thực.

Tạo và thiết lập dự án

Trước khi có thể sử dụng công cụ dòng lệnh gactions, bạn phải tạo một dự án trong bảng điều khiển Actions và cấp cho gactions quyền truy cập vào dự án. Để tạo và thiết lập một dự án, hãy làm như sau:

 1. Chuyển đến Bảng điều khiển Actions.
 2. Nhấp vào Dự án mới, nhập tên dự án rồi nhấp vào Tạo dự án.
 3. Chọn một danh mục rồi nhấp vào Tiếp theo.
 4. Chọn Blank project (Dự án trống) rồi nhấp vào Bắt đầu xây dựng.
 5. Bật Actions API trong bảng điều khiển Google Cloud bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết Bật và tắt API. Điều này cho phép các nút hành động tương tác với dự án của bạn.

Khởi chạy mẫu

Tạo một thư mục trống, sau đó chạy gactions init SAMPLE_NAME từ thư mục đó để nhập dự án Hành động mẫu. Bạn có thể sử dụng dự án mẫu làm mô hình để tạo dự án của riêng mình và để hiểu được cấu trúc của dự án Actions.

Ví dụ: lệnh sau đây dẫn đến việc nội dung của mẫu hello-world được thêm vào thư mục của bạn:

gactions init hello-world