Liên kết tài khoản

Bạn có thể sử dụng tính năng liên kết tài khoản để kết nối tài khoản Google của người dùng với tài khoản người dùng trong hệ thống xác thực của bạn. Điều này cho phép bạn mang lại trải nghiệm phong phú hơn cho người dùng; ví dụ: bạn có thể lưu các lựa chọn ưu tiên về thực phẩm hoặc âm nhạc của người dùng, nhật ký giao dịch và các thông tin khác mà bạn có thể sử dụng để mang lại trải nghiệm phù hợp hơn.

Nếu Hành động của bạn là người bạn đồng hành của các ứng dụng hiện có trên các nền tảng khác nhau (ví dụ: web hoặc Android), bạn có thể sử dụng tính năng liên kết tài khoản để cung cấp một cách an toàn các lựa chọn ưu tiên của người dùng cho tất cả nền tảng, đảm bảo trải nghiệm nhất quán trên nhiều nền tảng.

Việc liên kết tài khoản cho Actions on Google sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google, hệ thống xác thực bảo mật của Google và OAuth 2.0, giao thức chuẩn ngành để ủy quyền.

Hiểu quy trình liên kết tài khoản

Khi Trợ lý khớp một Tài khoản Google với một người dùng, bạn có thể sử dụng tính năng liên kết tài khoản để yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google đó. Bạn có thể sử dụng dữ liệu tài khoản để làm những việc sau:

  • Để tìm tài khoản phù hợp trong hệ thống xác thực của bạn nếu người dùng đã sử dụng Hành động hoặc một trong các ứng dụng của bạn trên nền tảng khác.
  • Để tạo tài khoản mới trong hệ thống xác thực của bạn cho người dùng mới.

Actions on Google cung cấp 3 loại liên kết tài khoản.

Đăng nhập bằng Google

Hình 1: Loại liên kết tài khoản chỉ dành cho Đăng nhập bằng Google là giải pháp đề xuất cho Hành động chỉ nhắm mục tiêu đến Trợ lý.

Với tính năng Đăng nhập bằng Google cho Trợ lý, Hành động của bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào hồ sơ trên Google của người dùng trong một cuộc trò chuyện, bao gồm tên, địa chỉ email và ảnh hồ sơ của người dùng. Người dùng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình bằng giọng nói, đem lại trải nghiệm đăng nhập dễ dàng.

Loại liên kết tài khoản này được đề xuất nếu bất kỳ điều kiện nào sau đây phù hợp:

  • Bạn chưa có hệ thống xác thực.
  • Bạn hiện có một hệ thống xác thực và chỉ muốn liên kết với những người dùng đã đăng ký ứng dụng hiện có bằng địa chỉ @gmail.com của họ.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn về khái niệm Đăng nhập bằng Googlehướng dẫn triển khai.

Liên kết "Đơn giản hóa" của đăng nhập bằng Google dựa trên OAuth

Hình 2: Liên kết hợp lý là giải pháp được đề xuất cho Hành động đa nền tảng.

Loại Liên kết "hợp lý hóa" dựa trên OAuth trên Google sẽ thêm tính năng Đăng nhập bằng Google ở đầu liên kết tài khoản dựa trên OAuth. Tính năng này cung cấp liên kết dựa trên giọng nói liền mạch cho người dùng Google đồng thời cho phép liên kết tài khoản cho những người dùng đã đăng ký dịch vụ với danh tính không phải của Google.

Để sử dụng quy trình này, bạn cần mở rộng một trong các quy trình chuẩn OAuth 2.0 được hỗ trợ để thêm tính năng hỗ trợ cho các tiện ích độc quyền của Google về giao thức, cho phép bạn:

  • Liên kết liền mạch các tài khoản bằng thông tin trong hồ sơ trên Google.
  • Tạo liền mạch các tài khoản mới bằng thông tin trong tiểu sử trên Google (tuỳ chọn).

Bạn nên liên kết loại tài khoản này nếu hiện đã có hệ thống xác thực và bạn muốn cho phép người dùng kết nối với địa chỉ không phải @gmail.com.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn về khái niệm liên kết "Hợp lý hóa" trên trang Đăng nhập bằng Google dựa trên OAuthhướng dẫn triển khai.

Liên kết OAuth

Loại liên kết OAuth hỗ trợ hai luồng OAuth 2.0 chuẩn trong ngành, luồng ngầm ẩnủy quyền.

Bạn không nên sử dụng quy trình này vì yêu cầu chuyển tương tác của người dùng từ giọng nói sang màn hình. Bạn có thể cân nhắc sử dụng quy trình này nếu đã triển khai một máy chủ OAuth 2.0 và bạn không thể mở rộng điểm cuối trao đổi mã thông báo để thêm tính năng hỗ trợ cho các giao thức của Google giúp tự động liên kết và tạo tài khoản từ mã thông báo mã nhận dạng.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn về khái niệm liên kết OAuthhướng dẫn triển khai.

Để biết thêm thông tin về cách triển khai tính năng liên kết tài khoản trong Hành động của bạn, hãy xem tài nguyên sau: