Hành động trong ứng dụng và Lát cắt Android

Cho phép người dùng khởi chạy ứng dụng Android của bạn từ Trợ lý hoặc kéo nội dung có liên quan vào Trợ lý.

 • Nhúng các phần trên giao diện người dùng của ứng dụng vào Trợ lý để người dùng có thể thực hiện một nhiệm vụ tập trung. Người dùng có thể tương tác với các thành phần giao diện người dùng trong Lát cắt hoặc chạy ứng dụng của bạn.
 • Xem danh sách các ý định tích hợp mà bạn có thể hỗ trợ.

Thao tác trên web và nội dung

Đánh dấu nội dung web của bạn để nhận kết quả Tìm kiếm phong phú và xây dựng trải nghiệm Trợ lý tùy chỉnh.

 • Đánh dấu nội dung Câu hỏi thường gặp của bạn bằng loại giản đồ FAQPage để Trợ lý có thể hiển thị nội dung đó cho người dùng đang tìm kiếm chủ đề đó trên Google.
 • Trình bày nội dung hướng dẫn cách thực hiện thông qua Trợ lý bằng cách đánh dấu nội dung của bạn bằng loại giản đồ HowTo.
 • Đưa nội dung tin tức của bạn đến với Trợ lý bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang AMP của bạn.
 • Mở rộng đối tượng người xem của podcast sang Trợ lý bằng cách thiết lập cấu trúc cho nguồn cấp dữ liệu RSS của podcast theo nguyên tắc của chúng tôi.
 • Hãy đánh dấu nội dung công thức của bạn bằng dữ liệu có cấu trúc để cung cấp kết quả nhiều định dạng và danh sách dành riêng cho từng máy chủ về công thức đó, chẳng hạn như điểm xếp hạng của người đánh giá, thời gian nấu và chuẩn bị, cũng như thông tin về dinh dưỡng.

Nhà thông minh

Nhà thông minh của Google cho phép người dùng điều khiển các thiết bị thông minh qua ứng dụng Google Home và Trợ lý Google.

Hành động giao tiếp

Xây dựng các Hành động trò chuyện của riêng bạn để kiểm soát nhiều nhất trải nghiệm người dùng.

Xây dựng với Trình tạo hành động và SDK hành động

 • Xem thông tin tổng quan nhanh về cách hoạt động của tính năng Hành động trò chuyện tuỳ chỉnh.
 • Tạo Hành động có thể hiển thị giao diện người dùng phong phú, hấp dẫn được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript.
 • Thêm thẻ, danh sách, băng chuyền, khối, v.v. để hướng dẫn người dùng thực hiện các hoạt động tương tác trên màn hình.
 • Xử lý các giao dịch mua để cho phép người dùng đặt mua hàng hoá kỹ thuật số và hàng hoá thực.

Xây dựng bằng Dialogflow hoặc SDK Hành động cũ

Xuất bản và phát triển

 • Cung cấp trải nghiệm tuỳ chỉnh cho nhiều ngôn ngữ và khu vực để tiếp cận nhiều người dùng nhất có thể hoặc xây dựng trải nghiệm phù hợp cho các khu vực cụ thể.
 • Hãy tuân thủ các chính sách và nguyên tắc này để đảm bảo quá trình phê duyệt diễn ra suôn sẻ.

Giải pháp dành cho đối tác