Tổng quan

SDK Trợ lý Google cho phép bạn thêm tính năng điều khiển bằng giọng nói, hiểu biết ngôn ngữ tự nhiên và các tính năng thông minh của Google vào ý tưởng của mình. Dự án của bạn sẽ ghi lại lời nói (yêu cầu âm thanh bằng giọng nói, chẳng hạn như Lịch của tôi có gì?), gửi lời nói đó đến Trợ lý Google và nhận phản hồi bằng giọng nói ngoài văn bản thô của lời nói đó.

Dịch vụ Trợ lý Google

Dịch vụ Trợ lý Google sẽ hiển thị một API cấp thấp cho phép bạn trực tiếp điều khiển các byte âm thanh của yêu cầu và phản hồi của Trợ lý. Bạn có thể tạo liên kết cho API này cho các ngôn ngữ như Node.js, Go, C++, Java trên mọi nền tảng hỗ trợ gRPC.

Mã tham chiếu được cung cấp bằng Python để ghi âm, phát âm thanh và quản lý trạng thái cuộc trò chuyện.

Khả năng tương thích và hỗ trợ tính năng

Bảng sau đây tóm tắt các yêu cầu về khả năng tương thích với nền tảng của Dịch vụ Trợ lý Google:

Dịch vụ Trợ lý Google
Các cấu trúc được hỗ trợ Tất cả nền tảng gRPC
Ngôn ngữ được hỗ trợ Tất cả các ngôn ngữ của gRPC
Kích hoạt rảnh tay
(Ok Google)
Không
Ghi và phát âm thanh Đã cung cấp mã tham chiếu
Quản lý trạng thái cuộc trò chuyện Đã cung cấp mã tham chiếu
Đồng hồ hẹn giờ và chuông báoKhông
Phát podcast và tin tứcKhông
Phát đi thông báo thoạiKhông
Hình ảnh đầu ra (HTML5) của câu trả lời của Trợ lý

Các bước để bắt đầu tạo dự án

SDK cho phép bạn tạo dự án một cách nhanh chóng bằng cách nhúng Trợ lý Google, sau đó cho phép bạn thêm chức năng độc đáo bằng Actions on Google:

  1. Xây dựng dự án bằng gRPC API.
  2. Lấy ý tưởng về các bước tiếp theo để tuỳ chỉnh tài khoản.
  3. Hoàn thiện dự án của bạn bằng cách đọc các phương pháp hay nhất về quyền riêng tư và bảo mật cũng như cấu hình âm thanh.