Nhờ có cộng đồng các nhà phát triển vững mạnh, chúng tôi luôn tìm kiếm những cách thức hợp lý để hỗ trợ hệ sinh thái Trợ lý Google. Giờ đây, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi kỹ thuật bằng cách tham gia Cộng đồng nhà phát triển Trợ lý Google để kết nối, đóng góp và cộng tác với các nhà phát triển trên khắp thế giới và nhóm Actions on Google. Để được hỗ trợ về việc xem xét và triển khai Hành động, hãy xem phần trợ giúp trong Bảng điều khiển Actions. Để được trợ giúp và tìm câu trả lời cho các câu hỏi chung về việc phát triển Trợ lý, hãy xem các tài nguyên sau: