Tổng quan

Liên kết Lật ứng dụng dựa trên OAuth (Lật ứng dụng) cho phép người dùng của bạn liên kết tài khoản của họ trong hệ thống xác thực với tài khoản Google của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nếu ứng dụng của bạn được cài đặt trên điện thoại của người dùng khi họ bắt đầu quá trình liên kết tài khoản, họ sẽ được chuyển liền mạch sang ứng dụng của bạn để nhận được sự cho phép của người dùng.

Phương pháp này cung cấp một quy trình liên kết nhanh hơn và dễ dàng hơn vì người dùng không phải nhập lại tên người dùng và mật khẩu để xác thực; thay vào đó, Ứng dụng lật sẽ sử dụng thông tin xác thực của tài khoản người dùng trên ứng dụng của bạn. Sau khi người dùng đã liên kết Tài khoản Google của họ với ứng dụng của bạn, họ có thể tận dụng mọi tính năng tích hợp mà bạn đã phát triển.

Bạn có thể thiết lập tính năng lật ứng dụng cho cả ứng dụng iOS và Android.

Hình này cho thấy các bước để người dùng liên kết Tài khoản Google của họ với hệ thống xác thực của bạn. Ảnh chụp màn hình đầu tiên cho thấy cách người dùng có thể chọn ứng dụng của bạn nếu Tài khoản Google của họ được liên kết với ứng dụng của bạn. Ảnh chụp màn hình thứ hai cho thấy thông báo xác nhận về việc liên kết Tài khoản Google với ứng dụng của bạn. Ảnh chụp màn hình thứ ba cho thấy một tài khoản người dùng được liên kết thành công trong ứng dụng Google.
Hình 1. Liên kết tài khoản trên điện thoại của người dùng bằng tính năng lật ứng dụng.

Yêu cầu

Để triển khai tính năng Lật ứng dụng, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn phải có một ứng dụng Android hoặc iOS.
 • Bạn phải sở hữu, quản lý và duy trì máy chủ OAuth 2.0 có hỗ trợ luồng mã ủy quyền OAuth 2.0.

Để biết thêm thông tin về quy trình mã uỷ quyền liên kết OAuth, hãy xem phần Triển khai máy chủ OAuth của bạn.

Hướng dẫn thiết kế

Phần này mô tả các yêu cầu về thiết kế và đề xuất cho màn hình lấy sự đồng ý liên kết tài khoản ứng dụng. Sau khi Google gọi ứng dụng của bạn, ứng dụng của bạn sẽ hiển thị màn hình đồng ý cho người dùng.

Yêu cầu

 1. Bạn phải cho biết rằng tài khoản của người dùng đang được liên kết với Google, không liên quan đến một sản phẩm cụ thể của Google, chẳng hạn như Google Home hoặc Trợ lý Google.

Đề xuất

Bạn nên làm như sau:

 1. Hiển thị Chính sách quyền riêng tư của Google. Thêm một đường liên kết đến Chính sách quyền riêng tư của Google trên màn hình đồng ý.

 2. Dữ liệu cần chia sẻ. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích để cho người dùng biết dữ liệu của họ mà Google yêu cầu và lý do.

 3. Lời kêu gọi hành động rõ ràng. Nêu rõ lời kêu gọi hành động rõ ràng trên màn hình đồng ý của bạn, chẳng hạn như "Đồng ý và liên kết". Điều này là do người dùng cần phải hiểu được dữ liệu mà họ cần chia sẻ với Google để liên kết tài khoản.

 4. Khả năng hủy. Cung cấp cho người dùng một cách để quay lại hoặc hủy, nếu họ chọn không liên kết.

 5. Khả năng hủy liên kết. Cung cấp một cơ chế để người dùng huỷ liên kết, chẳng hạn như URL đến chế độ cài đặt tài khoản của họ trên nền tảng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể bao gồm đường liên kết đến Tài khoản Google để người dùng có thể quản lý tài khoản được liên kết.

 6. Khả năng thay đổi tài khoản người dùng. Đề xuất một phương thức để người dùng chuyển(các) tài khoản của họ. Điều này đặc biệt có lợi nếu người dùng có xu hướng có nhiều tài khoản.

  • Nếu người dùng phải đóng màn hình đồng ý để chuyển đổi tài khoản, hãy gửi lỗi có thể khôi phục cho Google để người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản mong muốn bằng quy trình liên kết OAuth và quy trình ngầm ẩn.
 7. Bao gồm biểu trưng của bạn. Hiển thị biểu tượng công ty trên màn hình xin phép. Sử dụng nguyên tắc chọn kiểu để đặt biểu tượng của bạn. Nếu bạn muốn hiển thị biểu trưng của Google, hãy xem Biểu trưng và nhãn hiệu.

Hình này cho thấy một ví dụ về màn hình xin phép, trong đó có lời kêu gọi xem xét các yêu cầu và đề xuất riêng lẻ mà bạn sẽ tuân theo khi thiết kế một màn hình xin phép người dùng.
Hình 2. Nguyên tắc thiết kế màn hình đồng ý liên kết tài khoản.

Thiết lập cho tính năng Lật ứng dụng dựa trên OAuth

Các phần sau đây mô tả các điều kiện tiên quyết cho tính năng Lật ứng dụng dựa trên OAuth và cách định cấu hình dự án App Flip trong bảng điều khiển Actions.

Tạo Hành động và thiết lập máy chủ OAuth 2.0

Trước khi có thể định cấu hình tính năng Lật ứng dụng, bạn cần làm những việc sau:

 • Tạo một Hành động. Để tạo một Hành động, hãy làm theo hướng dẫn trong phần Tạo dự án.
 • Thiết lập máy chủ OAuth 2.0. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập máy chủ OAuth, hãy xem bài viết Triển khai liên kết tài khoản OAuth.

Định cấu hình tính năng Lật ứng dụng trong bảng điều khiển Actions

Phần sau đây mô tả cách định cấu hình tính năng Lật ứng dụng trong Bảng điều khiển Actions.

 1. Nhấp vào Phát triển trong thanh điều hướng trên cùng. Sau đó, hãy nhấp vào mục Liên kết tài khoản trong bảng điều hướng bên trái.
 2. Gạt nút chuyển bên cạnh mục Liên kết tài khoản sang vị trí bật.
 3. Trong mục Tạo tài khoản, hãy chọn Không, tôi chỉ muốn cho phép tạo tài khoản trên trang web của mình.
 4. Nhấp vào Tiếp theo.
 5. Trong Loại liên kết, hãy chọn OAuthMã uỷ quyền trong trình đơn thả xuống.
 6. Nhấp vào Tiếp theo.
 7. Điền vào tất cả các trường trong phần Thông tin ứng dụng OAuth. (Nếu tính năng Lật ứng dụng không được hỗ trợ, thì OAuth thông thường sẽ được dùng làm phương án dự phòng.)
 8. Nhấp vào Tiếp theo.
 9. Trong mục Sử dụng ứng dụng của bạn để liên kết tài khoản (không bắt buộc), hãy chọn Bật cho iOS.
 10. Điền vào trường Liên kết phổ quát. Để biết thêm thông tin về đường liên kết phổ quát, hãy xem phần Cho phép ứng dụng và trang web liên kết với nội dung của bạn .
 11. Nếu bạn muốn tuỳ ý định cấu hình ứng dụng, hãy thêm phạm vi rồi nhấp vào Thêm phạm vi trong mục Định cấu hình ứng dụng của bạn (không bắt buộc). Nếu không, hãy nhấp vào Tiếp theo.
 12. Trong phần hướng dẫn kiểm thử, hãy nhập test (hoặc bất kỳ chuỗi nào khác) làm phần giữ chỗ. (Bạn chỉ cần điền một tài khoản kiểm thử vào trường này nếu thực sự đang gửi Hành động của mình để xuất bản.)
 13. Nhấp vào Lưu.

Bây giờ, bạn có thể tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo để triển khai tính năng Lật ứng dụng trong ứng dụng iOS hoặc Android.

Triển khai App Flip trong các ứng dụng gốc của bạn

Để triển khai tính năng Lật ứng dụng, bạn cần sửa đổi mã uỷ quyền cho người dùng trong ứng dụng để chấp nhận đường liên kết sâu từ Google.

Kiểm thử tính năng Lật ứng dụng trên thiết bị

Bây giờ, bạn đã tạo một Hành động và định cấu hình tính năng Lật ứng dụng trên bảng điều khiển và trong ứng dụng của mình, bạn có thể thử nghiệm tính năng Lật ứng dụng trên thiết bị di động. Bạn có thể dùng ứng dụng Trợ lý Google để thử nghiệm tính năng Lật ứng dụng.

Để kiểm thử tính năng Lật ứng dụng trên ứng dụng Trợ lý, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Bảng điều khiển Actions rồi chọn dự án của bạn.
 2. Nhấp vào Test (Kiểm thử) ở thanh điều hướng trên cùng.
 3. Kích hoạt quy trình liên kết tài khoản trong ứng dụng Trợ lý:
  1. Mở ứng dụng Trợ lý Google.
  2. Nhấp vào Cài đặt.
  3. Trên thẻ Trợ lý, hãy nhấp vào Điều khiển nhà.
  4. Nhấp vào Thêm(+).
  5. Chọn Hành động của bạn trong danh sách nhà cung cấp. Tên này sẽ có tiền tố là “[test]” trong danh sách. Khi bạn chọn Hành động [test] trong danh sách, thao tác này sẽ mở ứng dụng của bạn.
  6. Xác minh rằng ứng dụng của bạn đã được khởi chạy và bắt đầu kiểm thử quy trình uỷ quyền.