Dokumentacja klasy GMSFetchPhotoRequest

Dokumentacja klasy GMSFetchPhotoRequest

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)initWithPhotoMetadata:maxSize:
 Poproś o obiekt, którego chcesz użyć w połączeniu z funkcją GMSPlacesClient w celu pobrania zdjęcia.

Dokumentacja funkcji członka

- (typ instancji) initWithPhotoMetadata: (GMSPlacePhotoMetadata *) photoMetadata
maxSize: (CGSize) maxSize.

Poproś o obiekt, którego chcesz użyć w połączeniu z funkcją GMSPlacesClient w celu pobrania zdjęcia.

Parametry:
photoMetadataGMSPlacePhotoMetadata Maksymalny żądany rozmiar obrazu zwracanego przez usługę Zdjęcia miejsc (w pikselach).
maxSizeCGSize Metadane zdjęcia, do którego chcesz uzyskać dostęp. Jeśli obraz jest mniejszy niż określone wartości, zostanie zwrócony obraz oryginalny. Jeśli obraz będzie większy w każdym z wymiarów, zostanie przeskalowany tak, by pasował do mniejszego z nich (ograniczony do pierwotnego współczynnika proporcji). Wysokość i szerokość CGSize należy ustawić na liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 4800. Jeśli tego nie zrobisz, wywołanie zwrotne żądania GMSPlacesClient zwróci błąd.