การรับคีย์ API

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

เมื่อตั้งค่าการเรียกเก็บเงินและโปรเจ็กต์ เปิดใช้ SDK และติดตั้งเครื่องมือจัดการทรัพยากร Dependency ที่ต้องการและซอฟต์แวร์อื่นๆ แล้ว คุณก็พร้อมที่จะสร้าง เพิ่ม และจำกัดคีย์ API แล้ว

การสร้างคีย์ API

คีย์ API คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะตรวจสอบสิทธิ์คำขอที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน คุณต้องมีคีย์ API ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์อย่างน้อย 1 รายการ

วิธีสร้างคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. ในหน้าข้อมูลรับรอง ให้คลิกสร้างข้อมูลรับรอง > คีย์ API
  กล่องโต้ตอบสร้างคีย์ API แล้วจะแสดงคีย์ API ที่คุณสร้างใหม่
 3. คลิกปิด
  คีย์ API ใหม่จะปรากฏในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบในส่วนคีย์ API
  (อย่าลืมจำกัดคีย์ API ก่อนนำไปใช้ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริง)

Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้

คุณต้องใช้คีย์ API นี้เมื่อสร้างโปรเจ็กต์ Xcode ตามที่อธิบายไว้ในตั้งค่าโปรเจ็กต์ Xcode

การจำกัดคีย์ API

Google ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณจำกัดคีย์ API โดยจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะ API ที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันเท่านั้น การจำกัดคีย์ API จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันของคุณโดยการป้องกันคีย์จากคำขอที่ไม่ได้รับอนุญาต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านความปลอดภัยของ API

วิธีจำกัดคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. เลือกคีย์ API ที่ต้องการตั้งค่าข้อจำกัด หน้าพร็อพเพอร์ตี้คีย์ API จะปรากฏขึ้น
 3. กำหนดข้อจำกัดต่อไปนี้ในส่วนข้อจำกัดของคีย์
  • ข้อจำกัดแอปพลิเคชัน:
   1. เลือกแอป iOS
   2. หากต้องการยอมรับคำขอจากแอป iOS ด้วยตัวระบุชุดซอฟต์แวร์ที่คุณให้ไว้ ให้เลือกตัวระบุชุด iOS ที่เหมาะสมจากรายการ
  • ข้อจำกัด API:
   1. คลิกจำกัดคีย์
   2. เลือก Maps SDK สำหรับ iOS จากเมนูแบบเลื่อนลงเลือก API หากไม่มี Maps SDK สำหรับ iOS ในรายการ คุณจะต้องเปิดใช้
 4. หากต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จ ให้คลิกบันทึก

Cloud SDK

แสดงรายการคีย์ที่มีอยู่

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

ล้างข้อจำกัดที่มีอยู่ของคีย์ที่มีอยู่

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

กำหนดข้อจำกัดใหม่ให้กับคีย์ที่มีอยู่

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="maps-ios-backend.googleapis.com"
  --allowed-bundle-ids="BUNDLE_NAME"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้

เมื่อคุณได้รับคีย์ API สำหรับ Maps SDK สำหรับ iOS แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อมีคีย์ API แล้ว ให้สร้างและกำหนดค่าโปรเจ็กต์ Xcode ตามที่อธิบายไว้ในตั้งค่าโปรเจ็กต์ Xcode