โปรแกรมแสดงภาพแผนที่ใหม่

ตัวแสดงผลแผนที่ที่อัปเกรดพร้อมใช้งาน Maps SDK สำหรับ Android เวอร์ชัน 18.0.0 โหมดแสดงภาพนี้มีการปรับปรุงมากมาย รวมถึงการรองรับการจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์ คุณสามารถเลือกลองใช้โหมดแสดงภาพใหม่ก่อนที่จะกลายเป็นโหมดแสดงภาพเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ Android ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 เป็นอย่างเร็วที่สุด

โหมดแสดงภาพใหม่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ฟีเจอร์การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์ พร้อมใช้งานกับโหมดแสดงภาพใหม่
 • การปรับแต่งโพลีไลน์ขั้นสูงพร้อมใช้งานในโหมดแสดงภาพใหม่
 • ลดภาระงานของเครือข่าย ความต้องการในการประมวลผล และการใช้หน่วยความจำ
 • การจัดการท่าทางสัมผัสที่ดีขึ้นเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวมีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงการเลื่อนและซูมที่ไหลลื่นขึ้น
 • การเปลี่ยนได้ไหลลื่นมากขึ้น และป้ายกำกับแผนที่ที่กำหนดตำแหน่งอย่างชัดเจน
 • ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เสถียรและปรับปรุงขึ้น

อุปกรณ์ที่รองรับ

หากต้องการใช้ตัวแสดงผลใหม่ อุปกรณ์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB ขึ้นไป
 • ใช้บริการ Google Play เวอร์ชัน 21.39.14 ขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4W (API ระดับ 20) และเก่ากว่า หรือมีพื้นที่เก็บข้อมูลน้อยกว่า 2 GB หรือใช้บริการ Google Play เวอร์ชัน 21.39.13 ขึ้นไป จะยังใช้ตัวแสดงผลเดิมต่อไป

วิธีลองใช้โหมดแสดงภาพใหม่

หากต้องการเลือกใช้ตัวแสดงผลใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

รหัสของคุณต้องเรียกใช้ MapsInitializer.initialize() ก่อนที่จะสร้าง MapView, MapFragment หรือ SupportMapFragment ขึ้น เราขอแนะนำให้เรียกใช้โค้ดนี้ใน onCreate สำหรับ Application หรือ Activity ของแอปก่อนที่จะมีการตั้งค่ามุมมองเนื้อหา

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีเรียกใช้ MapsInitializer.initialize() เพื่อขอเวอร์ชันโหมดแสดงภาพ

Java


import com.google.android.gms.maps.MapsInitializer;
import com.google.android.gms.maps.MapsInitializer.Renderer;
import com.google.android.gms.maps.OnMapsSdkInitializedCallback;

class MapRendererOptInApplication extends Application implements OnMapsSdkInitializedCallback {

 @Override
 public void onCreate() {
  super.onCreate();
  MapsInitializer.initialize(getApplicationContext(), Renderer.LATEST, this);
 }

 @Override
 public void onMapsSdkInitialized(MapsInitializer.Renderer renderer) {
  switch (renderer) {
   case LATEST:
    Log.d("MapsDemo", "The latest version of the renderer is used.");
    break;
   case LEGACY:
    Log.d("MapsDemo", "The legacy version of the renderer is used.");
    break;
  }
 }
}

   

Kotlin


import com.google.android.gms.maps.MapsInitializer
import com.google.android.gms.maps.MapsInitializer.Renderer
import com.google.android.gms.maps.OnMapsSdkInitializedCallback

internal class MapRendererOptInApplication : Application(), OnMapsSdkInitializedCallback {
 override fun onCreate() {
  super.onCreate()
  MapsInitializer.initialize(applicationContext, Renderer.LATEST, this)
 }

 override fun onMapsSdkInitialized(renderer: MapsInitializer.Renderer) {
  when (renderer) {
   Renderer.LATEST -> Log.d("MapsDemo", "The latest version of the renderer is used.")
   Renderer.LEGACY -> Log.d("MapsDemo", "The legacy version of the renderer is used.")
  }
 }
}