เอกสารอ้างอิง API

เอกสารอ้างอิงปัจจุบัน

คลิกลิงก์ต่อไปนี้ไปยังจุดเข้าถึงหลักสําหรับ เวอร์ชันปัจจุบัน ของ Maps SDK สําหรับ Android (ใน Google Play Services 18.1.0)

3.1.0 รุ่นเบต้า (เลิกใช้งาน)

ตามลิงก์ต่อไปนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นหลักสําหรับ 3.1.0 รุ่นเบต้าของ Maps SDK สําหรับแอนดรอยด์