Przykładowy kod pakietu Maps SDK na Androida

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

Repozytorium pakietu Maps SDK na Androida na GitHub zawiera przykłady użycia pakietu SDK Map Google na Androida w aplikacji na Androida.

Repozytorium zawiera aplikację ApiDemos – przykładową aplikację, która umożliwia kompilowanie i uruchamianie przykładów z pojedynczej aplikacji na Androida. Zaimportowanie i skompilowanie aplikacji, dodanie klucza interfejsu API, wyświetlenie wersji demonstracyjnej i użycie dostarczonego przykładowego kodu jako punktu wyjścia aplikacji

Po uruchomieniu przykładowej aplikacji wyświetli się lista dostępnych przykładów, które można uruchomić na własnym urządzeniu. Wybierz jedną z opcji. Na przykład kliknij Mapa podstawowa.

Rozwiązywanie problemów: jeśli przykładowa aplikacja działa, ale nie widzisz mapy, sprawdź, czy klucz interfejsu API został dodany do pliku manifestu aplikacji zgodnie z opisem w sekcji Używanie kluczy interfejsu API.

Przykładowa lista aplikacji SDK Map Google na Androida

Poniżej znajdziesz najważniejsze przykładowe działania zawarte w aplikacji ApiDemos pakietu Maps SDK na Androida. Są one powielane na linkowanych stronach, aby mieć do nich łatwy dostęp. Pełną listę dostępnych przykładów znajdziesz w folderze Kotlin lub Java.

Klonowanie i uruchamianie próbek

Do lokalnego uruchomienia tego przykładu wymagany jest Git. Poniższe polecenie sklonuje repozytorium przykładowej aplikacji.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Zaimportuj przykładowy projekt do Android Studio:

 1. W Android Studio wybierz Plik > Nowy > Importuj projekt.
 2. Przejdź do lokalizacji, w której zostało zapisane repozytorium, i wybierz katalog projektu dla języka Kotlin lub Java:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. Wybierz Otwórz. Android Studio tworzy projekt za pomocą narzędzia do kompilacji Gradle.
 4. Utwórz pusty plik secrets.properties w tym samym katalogu co plik local.properties projektu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie klucza interfejsu API do projektu.
 5. Dodaj do pola secrets.properties ten ciąg znaków, zastępując fragment YOUR_API_KEY wartością swojego klucza interfejsu API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Uruchom aplikację.

Przykładowa aplikacja do map na Wear OS

Przykładowa aplikacja pakietu SDK Map Google na Androida na Wear OS jest dostępna na GitHub. Możesz jej użyć jako punktu wyjścia przy tworzeniu aplikacji do noszenia. Ten przykład pokazuje, jak skonfigurować podstawową mapę Google na Wear OS.