Przykładowy kod

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

Repozytorium Map Google na GitHubie zawiera kilka przykładów użycia pakietu SDK Map Google w aplikacji na Androida. Fragmenty kodu znajdziesz też na każdej stronie tego przewodnika dla programistów.

Przykładowe działania na mapie w GitHubie

Repozytorium API Demos w GitHubie zawiera przykładową aplikację i wiele działań, które ilustrują typowe zastosowania interfejsu API. Możesz zaimportować i skompilować aplikację, wyświetlić wersję demonstracyjną i użyć podanego przykładowego kodu jako punktu wyjścia dla aplikacji.

Po uruchomieniu przykładowej aplikacji wyświetli się lista dostępnych wersji demonstracyjnych, które można uruchomić na własnym urządzeniu. Wybierz jedną z opcji. Na przykład kliknij Mapa podstawowa.

Rozwiązywanie problemów: jeśli aplikacja przykładowa działa, ale nie widzisz mapy, sprawdź, czy klucz interfejsu API został dodany do pliku manifestu aplikacji zgodnie z opisem w przewodniku rejestracji.

Przykładowa aplikacja do map na Wear OS

W serwisie GitHub jest dostępna przykładowa aplikacja, którą możesz wykorzystać jako punkt wyjścia podczas tworzenia aplikacji do noszenia. Ten przykład pokazuje, jak skonfigurować podstawową mapę Google na Wear OS.

Fragmenty kodu w przewodniku dla programistów

Każda strona w przewodniku programisty zawiera fragmenty kodu ilustrujące konkretną funkcję interfejsu API. Zobacz na przykład przewodniki dotyczące obiektów mapy, znaczników, kształtów i innych stron w tym przewodniku.