Location

Obejmuje lokalizację (punkt geograficzny i opcjonalny nagłówek).

Zapis JSON
{
  "latLng": {
    object (LatLng)
  },
  "heading": integer
}
Pola
latLng

object (LatLng)

Współrzędne geograficzne punktu pośredniego.

heading

integer

Kierunek na kompasie powiązany z kierunkiem ruchu drogowego. Ta wartość określa stronę drogi dla miejsca odbioru i miejsca wysyłki. Wartości nagłówka mogą wynosić od 0 do 360, gdzie 0 wskazuje kierunek kierunku północnego, 90 wskazuje kierunek kierunku wschodniego itd. Tego pola możesz użyć tylko w przypadku DRIVE i TWO_WHEELER RouteTravelMode.