Location

Ogranicza lokalizację (punkt geograficzny i opcjonalny nagłówek).

Zapis JSON
{
  "latLng": {
    object (LatLng)
  },
  "heading": integer
}
Pola
latLng

object (LatLng)

Współrzędne geograficzne punktu na trasie.

heading

integer

Nagłówek kompasu powiązany z kierunkiem ruchu. Ta wartość określa stronę drogi do odbioru i zwrotu. Wartości nagłówka mogą wynosić od 0 do 360, gdzie 0 to nagłówek o kierunku północnym, 90 nagłówek trasy wschodu itd. Tego pola możesz użyć tylko w przypadku kolumn DRIVE i TWO_WHEELER RouteTravelMode.