LatLng

Obiekt reprezentujący parę szerokości i długości geograficznej. Wyraża się to jako para reprezentująca szerokość i długość geograficzną w stopniach. O ile nie wskazano inaczej, ten obiekt musi być zgodny ze standardem WGS84. Wartości muszą się mieścić w normowanych normach.

Zapis JSON
{
  "latitude": number,
  "longitude": number
}
Pola
latitude

number

Szerokość geograficzna w stopniach. Musi mieścić się w zakresie [-90,0, +90,0].

longitude

number

Długość geograficzna w stopniach. Musi się mieścić w zakresie [-180,0 lub +180,0].