Zasady dotyczące interfejsu Places API

Ten dokument zawiera wymagania dotyczące wszystkich aplikacji utworzonych za pomocą interfejsu Places API, w tym usług autouzupełniania miejsc, które są częścią tego interfejsu API. Bardziej ogólne informacje dla deweloperów Map Google można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform.

Dostarczanie Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności

Jeśli tworzysz aplikację interfejsu Places API, musisz udostępnić Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności aplikacji, która jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Umowie z Google:

  • Warunki korzystania z usługi i Polityka prywatności muszą być dostępne publicznie.
  • W Warunkach korzystania z aplikacji musisz wyraźnie poinformować użytkowników, że podczas korzystania z Twojej aplikacji użytkownicy muszą przestrzegać Warunków korzystania z usług Google.
  • Musisz powiadomić użytkowników w Polityce prywatności, że używasz interfejsów API Map Google, i podać ich szczegóły w Polityce prywatności Google.

Zalecane miejsce, w którym możesz udostępnić Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności, zależy od platformy aplikacji.

Aplikacja mobilna

Jeśli tworzysz aplikację mobilną, zalecamy, by na stronie pobierania aplikacji w odpowiednim sklepie z aplikacjami i w menu ustawień aplikacji podać link do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności.

Aplikacje internetowe

Jeśli tworzysz aplikację internetową, zalecamy dodanie stopki witryny z linkiem do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności.

Pobieranie z wyprzedzeniem, zapisywanie w pamięci podręcznej i przechowywanie treści

Aplikacje korzystające z interfejsu Places API podlegają warunkom Twojej Umowy z Google. Zgodnie z warunkami Umowy Użytkownik nie może pobierać z wyprzedzeniem, indeksować, przechowywać ani zapisywać w pamięci podręcznej żadnych Treści z wyjątkiem ograniczonych warunków opisanych w warunkach Umowy.

Wyświetlam wyniki z interfejsu Places API

Wyniki z interfejsu API Miejsc Google możesz wyświetlać na mapie Google lub bez niej. Jeśli chcesz wyświetlać na mapie wyniki z interfejsu Places API, muszą one być wyświetlane na Mapie Google. Nie wolno używać danych interfejsu Places API na mapie, która nie jest mapą Google.

Jeśli aplikacja wyświetla dane w Mapach Google, logo Google zostanie dołączone i nie można go zmienić. Aplikacje, które wyświetlają dane Google na tym samym ekranie co mapa Google, nie muszą udostępniać Google informacji o pochodzeniu danych.

Jeśli Twoja aplikacja wyświetla dane na stronie lub w widoku, który nie zawiera również Map Google, musisz wyświetlić logo Google z tymi danymi. Jeśli na przykład aplikacja wyświetla dane Google na jednej karcie, a Mapa Google z tymi danymi na innej, na pierwszej karcie musi się wyświetlać logo Google. Jeśli aplikacja korzysta z pól wyszukiwania z autouzupełnianiem lub bez niego, logo musi być wyświetlane w tekście.

Logo Google powinno się znajdować w lewym dolnym rogu mapy. Informacje o źródle informacji należy umieścić w prawym dolnym rogu mapy. Oba te elementy powinny być widoczne jako całość, a nie pod mapą lub innym miejscem w aplikacji. Na tej przykładowej mapie widać logo Google w lewym dolnym rogu mapy i informacje o autorze w prawym dolnym rogu.

Ten plik ZIP zawiera logo Google w odpowiednich rozmiarach na komputery oraz aplikacje na Androida i iOS. W żaden sposób nie można zmieniać rozmiaru ani modyfikować logo.

Pobierz: google_logo.zip

Nie modyfikuj atrybucji. Nie usuwaj, nie zasłaniaj ani nie przycinaj informacji o źródle. Nie możesz używać wbudowanych logo Google (na przykład „Te mapy pochodzą z: [logo_Google]”).

Atrybucja powinna być zbliżona. Jeśli używasz zrzutów ekranu Google poza bezpośrednim osadzonym elementem, umieść standardową atrybucję na obrazie. W razie potrzeby możesz dostosować styl i umieszczenie tekstu źródła, o ile treść jest zbliżona do treści i czytelna dla przeciętnego użytkownika lub czytelnika. Nie można przenieść oznaczenia autorstwa z końca treści, np. na koniec książki, informacji o napisach do pliku lub programu czy stopki witryny.

Uwzględnij zewnętrznych dostawców danych. Niektóre dane i obrazy w naszych usługach związanych z mapowaniem pochodzą od dostawców innych niż Google. Jeśli używasz takich zdjęć, tekst atrybucji musi zawierać nazwę „Google” i nazwy odpowiednich dostawców danych, np. „Dane mapy: Google i Maxar Technologies”. Jeśli w opisie znajdują się dostawcy danych wspomnianych ze zdjęciami, podanie samego logo „Google” lub logo Google nie jest prawidłowym modelem atrybucji.

Jeśli używasz Google Maps Platform na urządzeniu, w którym korzystanie z atrybucji nie jest praktyczne, skontaktuj się z zespołem sprzedaży Google, aby omówić licencje odpowiednie do Twojego przypadku użycia.

Inne wymagania dotyczące atrybucji

Odpowiedzi interfejsu Places API mogą zawierać atrybucję dostawców informacji o produktach w formacie HTML, który musi być wyświetlany użytkownikowi zgodnie z podanymi instrukcjami. Wszystkie linki zawarte w kodzie HTML muszą być zachowywane. Zalecamy umieszczanie tych informacji pod wynikami wyszukiwania lub informacjami o miejscach.

Pamiętaj, że identyfikator miejsca, który służy do jednoznacznej identyfikacji miejsca, jest zwolniony z ograniczenia przechowywania w pamięci podręcznej. Dlatego możesz przechowywać je w nieskończoność. Identyfikator miejsca jest zwracany w polu place_id w odpowiedziach interfejsu Places API.

Wytyczne dotyczące stylu atrybucji Google

Jeśli nie możesz użyć logo Google do pobrania, poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące stylu atrybucji Google w usługach CSS i HTML.

Pusty obszar

Wielkość pustego obszaru wokół logo powinna być równa wysokości litery „G” w Google.

Przestrzeń między tekstem oznaczenia a logo Google powinna być o połowę mniejsza od litery „G”.

Czytelność

Informacje o autorze powinny być zawsze wyraźne, czytelne i w odpowiednim kolorze na wybranym tle. Pamiętaj, aby zawsze stosować odpowiedni kontrast dla wybranej odmiany logo.

Kolor

Użyj tekstu Google w kolorze szarym 700, na białym lub jasnym tle w zakresie 0–40% czerni.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Na ciemniejszym tle oraz nad fotograficznymi lub nieprzytłoczonymi wzorami używaj białego tekstu przy opisie publikacji i informacji o autorze.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Czcionka

Użyj czcionki Roboto.

Przykładowa usługa porównywania cen

Poniższy kod CSS po zastosowaniu do tekstu „Google” spowoduje wyrenderowanie słowa „Google” z użyciem odpowiedniej czcionki, koloru i odstępów na białym lub jasnym tle.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;