Zasady dotyczące interfejsu Places API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ten dokument zawiera wymagania dotyczące wszystkich aplikacji opracowanych za pomocą interfejsu Places API, w tym usługi autouzupełniania miejsc, która jest częścią tego interfejsu API. Ogólne informacje dla deweloperów Map Google można znaleźć w Warunkach korzystania z Google Maps Platform.

Podawanie warunków korzystania z usługi i polityki prywatności

Jeśli utworzysz aplikację Places API, musisz udostępnić w niej Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności, która spełnia wytyczne określone w Umowie z Google:

  • Warunki korzystania z usługi i Polityka prywatności muszą być dostępne publicznie.
  • W Warunkach korzystania z aplikacji musisz wyraźnie poinformować użytkowników, że podczas korzystania z Twojej aplikacji użytkownicy muszą przestrzegać Warunków korzystania z usług Google.
  • Musisz powiadomić użytkowników w swojej Polityce prywatności, że korzystasz z interfejsów API Map Google, i uwzględnić je w Polityce prywatności Google.

Zalecany sposób udostępnienia Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności zależy od platformy, z której korzysta Twoja aplikacja.

Aplikacja mobilna

Jeśli tworzysz aplikację mobilną, zalecamy podanie linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności na stronie pobierania w odpowiednim sklepie z aplikacjami oraz w menu ustawień aplikacji.

Aplikacje internetowe

Jeśli tworzysz aplikację internetową, zalecamy umieszczenie w stopce witryny linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności.

Wstępne pobieranie, buforowanie i przechowywanie treści

Aplikacje korzystające z interfejsu Places API są objęte warunkami Twojej Umowy z Google. Zgodnie z warunkami Umowy Użytkownik nie może pobierać z wyprzedzeniem, indeksować, przechowywać ani zapisywać w pamięci podręcznej żadnych Treści z wyjątkiem określonych w nich warunków.

Wyświetlanie wyników z interfejsu Places API

Wyniki z interfejsu Places API możesz wyświetlać w Mapach Google lub bez mapy. Jeśli chcesz wyświetlać na mapie wyniki z interfejsu Places API, te wyniki muszą być wyświetlane na mapie Google. Nie można używać danych interfejsu Places API na mapie, która nie jest mapą Google.

Jeśli aplikacja wyświetla dane w Mapach Google, logo Google zostanie włączone i nie będzie można go zmienić. Aplikacje, które wyświetlają dane Google na tym samym ekranie co Mapy Google, nie muszą przekazywać Google informacji o nich.

Jeśli Twoja aplikacja wyświetla dane na stronie lub w widoku, które nie zawierają Map Google, musisz wyświetlić logo Google z tymi danymi. Jeśli na przykład aplikacja wyświetla dane Google na jednej karcie, a Mapa Google z tymi danymi na innej, musi wyświetlać się logo Google. Jeśli aplikacja używa pól wyszukiwania z autouzupełnianiem lub bez niego, logo musi być wyświetlane w tekście.

Logo Google powinno być umieszczone w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o atrybucji powinny znajdować się w prawym dolnym rogu, a wszystkie powinny znajdować się na mapie i nie będą pod mapą ani w innym miejscu w aplikacji. Poniższy przykład mapy pokazuje logo Google w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o źródle w prawym dolnym rogu.

Ten plik ZIP zawiera logo Google we właściwym rozmiarze na potrzeby aplikacji na komputery, Androida i iOS. Nie możesz w żaden sposób zmieniać rozmiaru ani modyfikować tych logo.

Pobierz: google_logo.zip

Nie modyfikuj atrybucji. Nie usuwaj, nie zasłaniaj ani nie przycinaj informacji o atrybucji. Nie można używać wbudowanych logo Google (na przykład "te mapy pochodzą z firmy [Google_logo]").

Atrybucja powinna być zbliżona. Jeśli używasz zrzutów ekranu przedstawiających obrazy Google poza umieszczaniem bezpośrednio, dodaj standardową atrybucję na ilustracji. W razie potrzeby możesz dostosować styl i miejsce docelowe tekstu reklamy, o ile mieści się on w pobliżu treści i jest czytelny dla przeciętnego widza lub czytelnika. Nie możesz przenosić informacji o źródle poza treść książki, np. na końcu książki, informacje o autorach plików lub programów czy stopkę w witrynie.

Uwzględnij zewnętrznych dostawców danych. Niektóre dane i obrazy w naszych usługach mapowania pochodzą od dostawców innych niż Google. Jeśli korzystasz z takich zdjęć, tekst atrybucji powinien zawierać nazwę &Google oraz odpowiednich dostawców danych, np. „Google, Maxar Technologies”." Jeśli w materiałach zacytowani są zewnętrzni dostawcy danych, w rodzaju „"Google” lub logo Google nie jest poprawne.

Jeśli używasz Google Maps Platform na urządzeniu, na którym wyświetlanie atrybucji nie jest praktyczne, skontaktuj się z zespołem sprzedaży Google, aby omówić licencje odpowiednie do Twojego przypadku użycia.

Inne wymagania dotyczące atrybucji

Odpowiedzi interfejsu Places API mogą zawierać atrybucję dostawcy wizytówki w formacie HTML, która musi być wyświetlana użytkownikowi. Wszystkie linki w kodzie HTML muszą zostać zachowane. Zalecamy umieszczenie tych informacji pod wynikami wyszukiwania lub informacjami o miejscu.

Identyfikator miejsca, który służy do jednoznacznego identyfikowania miejsca, jest zwolniony z tego ograniczenia. Dlatego wartości identyfikatorów miejsc możesz przechowywać bez ograniczeń. Identyfikator miejsca jest zwracany w polu place_id w odpowiedziach interfejsu Places API.

Wytyczne dotyczące stylu atrybucji Google

Jeśli nie możesz użyć logo Google do pobrania, poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące stylów atrybucji Google w usługach CSS i HTML.

Pusty obszar

Wielkość pustego obszaru powinna być równa wysokości „G&quot” w Google.

Odległość między tekstem atrybucji a logo Google powinna być o połowę niższa niż &

Czytelność

Nazwisko powinno być zawsze wyraźne, czytelne i wyświetlane w odpowiedniej wersji kolorystycznej dla danego tła. Pamiętaj, aby zawsze kontrastować z wybraną wersją logo.

Kolor

Użyj tekstu Google Material szary 700 na białym lub jasnym tle, który ma zakres od 0% do 40% Czarny.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Na ciemniejszym tle oraz w przypadku zdjęć i wzorców nienawiązanych użycie białego tekstu jako informacji o autorze i informacji o źródle.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Czcionka

Użyj czcionki Roboto.

Przykładowy CSS

Po zastosowaniu tego tekstu w końcu tekst „Google” będzie renderował się z użyciem właściwej czcionki, koloru i odstępów na białym lub jasnym tle.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;