Pola danych miejsca

Pola danych miejsca określają typy danych miejsca, które mają być zwracane w przypadku żądania szczegółów miejsca. Ta strona zawiera listę wszystkich pól danych o miejscach, a także wyjaśnia, jak są one obsługiwane w przypadku poszczególnych interfejsów API i pakietów SDK (obsługa pól miejsc różni się w zależności od platformy lub funkcji).

Więcej informacji o naliczaniu opłat za szczegóły dotyczące miejsc znajdziesz w sekcji Użycie i rozliczenia.

W tabeli poniżej znajdziesz listę wszystkich obsługiwanych wartości pól danych o miejscach według poziomu cenowego i platformy.

Dane podstawowe

Pole Places API Biblioteka miejsc, Maps JavaScript API Pakiet SDK Miejsc na Androida Pakiet SDK Miejsc na iOS
Składniki adresu address_components address_components Place.Field.ADDRESS_COMPONENTS GMSPlaceFieldAddressComponents
Adres adr_address adr_address --- ---
Stan firmy business_status business_status Place.Field.BUSINESS_STATUS GMSPlaceFieldBusinessStatus
Sformatowany adres formatted_address formatted_address Place.Field.ADDRESS GMSPlaceFieldFormattedAddress
Widoczny obszar geometry/viewport geometry.viewport Place.Field.VIEWPORT GMSPlaceFieldViewport
Lokalizacja geometry/location geometry.location Place.Field.LAT_LNG GMSPlaceFieldCoordinate
Ikona icon icon --- ---
Identyfikator URI podstawowego maski ikony icon_mask_base_uri icon_mask_base_uri Place.Field.ICON_URL GMSPlaceFieldIconImageURL
Kolor tła ikony icon_background_color icon_background_color Place.Field.ICON_BACKGROUND_COLOR GMSPlaceFieldIconBackgroundColor
Nazwa name name Place.Field.NAME GMSPlaceFieldName
Zamknięte na stałe (wycofane) permanently_closed permanently_closed --- ---
Zdjęcie photos photos Place.Field.PHOTO_METADATAS GMSPlaceFieldPhotos
Identyfikator miejsca place_id place_id Place.Field.ID GMSPlaceFieldPlaceID
Plus Code plus_code plus_code Place.Field.PLUS_CODE GMSPlaceFieldPlusCode
Typ type type Place.Field.TYPES GMSPlaceFieldTypes
URL url url --- ---
Przesunięcie UTC utc_offset utc_offset_minutes Place.Field.UTC_OFFSET GMSPlaceFieldUTCOffsetMinutes
Widoczność vicinity vicinity --- ---
Wejście dostępne dla niepełnosprawnych wheelchair_accessible_entrance --- Place.Field.WHEELCHAIR_ACCESSIBLE_ENTRANCE GMSPlaceFieldWheelchairAccessibleEntrance

Pola danych kontaktowych

Pole Places API Biblioteka miejsc, Maps JavaScript API Pakiet SDK Miejsc na Androida Pakiet SDK Miejsc na iOS
Numer telefonu formatted_phone_number formatted_phone_number --- ---
Międzynarodowy numer telefonu international_phone_number international_phone_number Place.Field.PHONE_NUMBER GMSPlaceFieldPhoneNumber
Godziny otwarcia opening_hours opening_hours Place.Field.OPENING_HOURS GMSPlaceFieldOpeningHours
Bieżące godziny otwarcia current_opening_hours --- Place.Field.CURRENT_OPENING_HOURS GMSPlaceFieldCurrentOpeningHours
Dodatkowe godziny otwarcia secondary_opening_hours --- Place.Field.SECONDARY_OPENING_HOURS GMSPlaceFieldSecondaryOpeningHours
Strona website website Place.Field.WEBSITE_URI GMSPlaceFieldWebsite

Pola danych Atmosfery

Pole Places API Biblioteka miejsc, Maps JavaScript API Pakiet SDK Miejsc na Androida Pakiet SDK Miejsc na iOS
Odbiór na zewnątrz curbside_pickup --- Place.Field.CURBSIDE_PICKUP GMSPlaceFieldCurbsidePickup
Dostawa delivery --- Place.Field.DELIVERY GMSPlaceFieldDelivery
Na miejscu dine_in --- Place.Field.DINE_IN GMSPlaceFieldDineIn
Podsumowanie redakcyjne editorial_summary --- Place.Field.EDITORIAL_SUMMARY GMSPlaceFieldEditorialSummary
Poziom cenowy price_level price_level Place.Field.PRICE_LEVEL GMSPlaceFieldPriceLevel
Ocena rating rating Place.Field.RATING GMSPlaceFieldRating
Do rezerwacji reservable --- Place.Field.RESERVABLE GMSPlaceFieldReservable
Opinie reviews reviews --- ---
Oferuje piwo serves_beer --- Place.Field.SERVES_BEER GMSPlaceFieldServesBeer
Serwuje śniadania serves_breakfast --- Place.Field.SERVES_BREAKFAST GMSPlaceFieldServesBreakfast
Serwuje późne śniadania serves_brunch --- Place.Field.SERVES_BRUNCH GMSPlaceFieldServesBrunch
Oferuje kolacje serves_dinner --- Place.Field.SERVES_DINNER GMSPlaceFieldServesDinner
Oferuje obiady serves_lunch --- Place.Field.SERVES_LUNCH GMSPlaceFieldServesLunch
Oferuje dania wegetariańskie serves_vegetarian_food --- Place.Field.SERVES_VEGETARIAN_FOOD GMSPlaceFieldServesVegetarianFood
Oferuje wino serves_wine --- Place.Field.SERVES_WINE GMSPlaceFieldServesWine
Na wynos takeout --- Place.Field.TAKEOUT GMSPlaceFieldTakeout
Oceny użytkowników łącznie user_ratings_total user_ratings_total Place.Field.USER_RATINGS_TOTAL GMSPlaceFieldUserRatingsTotal

Obsługa pól interfejsu Places API

Wyszukiwanie miejsc, Wyszukiwanie w pobliżu i Wyszukiwanie tekstu zwracają żądanie udostępnienia podzbioru pól zwracanych przez żądania szczegółów miejsca. Te metody NIE zwracają następujących pól:

 • address_component
 • adr_address
 • curbside_pickup
 • current_opening_hours
 • delivery
 • dine_in
 • editorial_summary
 • formatted_phone_number
 • international_phone_number
 • opening_hours.periods
 • opening_hours.special_days
 • opening_hours.type
 • opening_hours.weekday_text
 • reservable
 • secondary_opening_hours
 • reviews
 • serves_beer
 • serves_breakfast
 • serves_brunch
 • serves_dinner
 • serves_lunch
 • serves_vegetarian_food
 • serves_wine
 • takeout
 • type
 • url
 • user_ratings_total
 • utc_offset_minutes
 • vicinity
 • website
 • wheelchair_accessible_entrance

Aby zwrócić co najmniej jedno z tych pól danych o miejscu, wyślij żądanie informacji o miejscu, podaj identyfikator miejsca i określ, które pola mają zostać zwrócone.