Dokumentacja protokołu <GMSPlaceLocationBias>

Dokumentacja protokołu <GMSPlaceLocationBias>

Opis

Protokół określający, że lokalizacja może być używana jako odchylenie wyszukiwania.

Publiczne funkcje członków

(NSURLQueryItem *)locationBiasURLQueryItem
 Zwraca odchylenie do lokalizacji jako NSURLQueryItem.

Dokumentacja funkcji członka grupy

– (NSURLQueryItem *) locationBiasURLQueryItem

Zwraca odchylenie do lokalizacji jako NSURLQueryItem.