Omówienie protokołu <GMSAutocompleteFetcher robota

Omówienie protokołu <GMSAutocompleteFetcher robota>

Opis

Protokół dla obiektów, które mogą otrzymywać wywołania zwrotne z GMSAutocompleteFetcher.

Publiczne funkcje członków

(void) didAutocompleteWithPredictions:
 Wywoływane, gdy dostępne są podpowiedzi autouzupełniania.
(void) didFailAutocompleteWithError:
 Wywoływana, gdy żądanie autouzupełniania zwraca błąd.

Dokumentacja funkcji członka grupy

– (void) didAutocompleteWithPredictions: (NSSlate< GMSAutocompletePrediction * > *) prognozy [required]

Wywoływane, gdy dostępne są podpowiedzi autouzupełniania.

Parametry:
predictionstablicę obiektów GMSAutocompletePrediction.
– (void) didFailAutocompleteWithError: (NSError *) błąd [required]

Wywoływana, gdy żądanie autouzupełniania zwraca błąd.

Parametry:
erroro napotkanym błędzie.