Odniesienie do klasy GMSPlaceAuthorAttribution

Odniesienie do klasy GMSPlaceAuthorAttribution

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)- initWithName:URI:photoURI:
 Zwraca wartość GMSPlaceAuthorAttribution z imieniem i nazwiskiem, identyfikatorem URI oraz identyfikatorem zdjęcia autora.

Usługi

NSString * name
 Zwraca imię i nazwisko autora.
NSURL * Identyfikator URI
 Zwraca identyfikator URI autora.
NSURL * photoURI
 Zwraca identyfikator URI zdjęcia profilowego autora.

Dokumentacja funkcji członka

- (typ instancji) initWithName: (NSString *) name
URI: (nullable NSURL *)  Identyfikator URI
identyfikator URI zdjęcia: (nullable NSURL *)  photoURI

Zwraca wartość GMSPlaceAuthorAttribution z imieniem i nazwiskiem, identyfikatorem URI oraz identyfikatorem zdjęcia autora.


Dokumentacja usługi

– (NSString*) nazwa [read, copy]

Zwraca imię i nazwisko autora.

– (NSURL*) Identyfikator URI [read, copy]

Zwraca identyfikator URI autora.

– (NSURL*) photoURI [read, copy]

Zwraca identyfikator URI zdjęcia profilowego autora.