Filtr GMSPlacesAutocompleteTypeFilter

GMSPlacesAutocompleteTypeFilter

Wyliczenia

typ wyliczeniowyGMSPlacesAutocompleteTypeFilter {
  kGMSPlacesAutocompleteTypeFilterNoFilter, kGMSPlacesAutocompleteTypeFilterGeocode, kGMSPlacesAutocompleteTypeFilterAddress, kGMSPlacesAutocompleteTypeFilterEstablishment,
  kGMSPlacesAutocompleteTypeFilterRegionkGMSPlacesAutocompleteTypeFilterCity
 Filtry typów, które można stosować do żądań autouzupełniania, aby ograniczyć wyniki do różnych typów. Więcej...

Dokumentacja typów wyliczeniowych

Filtry typów, które można stosować do żądań autouzupełniania, aby ograniczyć wyniki do różnych typów.

Enumerator:
kGMSPlacesAutocompleteTypeFilterNoFilter

Wszystkie wyniki.

kGMSPlacesAutocompleteTypeFilterGeocode

Wyniki geokodowania, a nie wyniki biznesowe.

kGMSPlacesAutocompleteTypeFilterAddress

wyniki geokodowania z dokładnym adresem,

kGMSPlacesAutocompleteTypeFilter instytucji

Wyniki biznesowe.

kGMSPlacesAutocompleteTypeFilterRegion

Wyniki pasujące do tych typów: „locality”, „sublocality”, „postal_code”, „country”, „administrative_area_level_1”, „administrative_area_level_2”.

kGMSPlacesAutocompleteTypeFilterCity

Wyniki pasujące do tych typów: „locality”, „administrative_area_level_3”.