Zasady dotyczące pakietu Miejsca SDK na iOS

Ten dokument zawiera wymagania dotyczące wszystkich aplikacji utworzonych za pomocą pakietu Places SDK dla iOS, w tym usługi miejsca autouzupełniania w ramach tego interfejsu API. Bardziej ogólne informacje dla deweloperów Map Google można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform.

Dostarczanie Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności

Jeśli tworzysz aplikację używającą pakietu SDK Miejsc na iOS, musisz udostępnić w niej Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności, która jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Umowie z Google:

 • Warunki korzystania z usługi i Polityka prywatności muszą być dostępne publicznie.
 • W Warunkach korzystania z aplikacji musisz wyraźnie poinformować użytkowników, że podczas korzystania z Twojej aplikacji użytkownicy muszą przestrzegać Warunków korzystania z usług Google.
 • Musisz powiadomić użytkowników w Polityce prywatności, że używasz interfejsów API Map Google, i podać ich szczegóły w Polityce prywatności Google.

Zalecane miejsce, w którym możesz udostępnić Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności, zależy od platformy aplikacji.

Aplikacja mobilna

Jeśli tworzysz aplikację mobilną, zalecamy, by na stronie pobierania aplikacji w odpowiednim sklepie z aplikacjami i w menu ustawień aplikacji podać link do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności.

Aplikacje internetowe

Jeśli tworzysz aplikację internetową, zalecamy dodanie stopki witryny z linkiem do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności.

Pobieranie z wyprzedzeniem, zapisywanie w pamięci podręcznej i przechowywanie treści

Aplikacje korzystające z pakietu SDK Miejsc na iOS podlegają warunkom Umowy z Google. Zgodnie z warunkami Umowy Użytkownik nie może pobierać z wyprzedzeniem, indeksować, przechowywać ani zapisywać w pamięci podręcznej żadnych Treści z wyjątkiem ograniczonych warunków opisanych w warunkach Umowy.

Wyświetlanie pakietu SDK Miejsc na iOS

Wyniki z pakietu SDK Miejsc na iOS można wyświetlać na mapie Google lub bez niej. Jeśli chcesz wyświetlać na mapie wyniki z pakietu Miejsca dla iOS, musisz je wyświetlić w Mapach Google. Nie wolno używać pakietu SDK Miejsc na iOS w przypadku mapy, która nie jest mapą Google.

Jeśli aplikacja wyświetla dane w Mapach Google, logo Google zostanie dołączone i nie można go zmienić. Aplikacje, które wyświetlają dane Google na tym samym ekranie co mapa Google, nie muszą udostępniać Google informacji o pochodzeniu danych.

Jeśli Twoja aplikacja wyświetla dane na stronie lub w widoku, który nie zawiera również Map Google, musisz wyświetlić logo Google z tymi danymi. Jeśli na przykład aplikacja wyświetla dane Google na jednej karcie, a Mapa Google z tymi danymi na innej, na pierwszej karcie musi się wyświetlać logo Google. Jeśli aplikacja korzysta z pól wyszukiwania z autouzupełnianiem lub bez niego, logo musi być wyświetlane w tekście.

Logo Google powinno się znajdować w lewym dolnym rogu mapy. Informacje o źródle informacji należy umieścić w prawym dolnym rogu mapy. Oba te elementy powinny być widoczne jako całość, a nie pod mapą lub innym miejscem w aplikacji. Na tej przykładowej mapie widać logo Google w lewym dolnym rogu mapy i informacje o autorze w prawym dolnym rogu.

Ten plik ZIP zawiera logo Google w odpowiednich rozmiarach na komputery oraz aplikacje na Androida i iOS. W żaden sposób nie można zmieniać rozmiaru ani modyfikować logo.

Pobierz: google_logo.zip

Nie modyfikuj atrybucji. Nie usuwaj, nie zasłaniaj ani nie przycinaj informacji o źródle. Nie możesz używać wbudowanych logo Google (na przykład „Te mapy pochodzą z: [logo_Google]”).

Atrybucja powinna być zbliżona. Jeśli używasz zrzutów ekranu Google poza bezpośrednim osadzonym elementem, umieść standardową atrybucję na obrazie. W razie potrzeby możesz dostosować styl i umieszczenie tekstu źródła, o ile treść jest zbliżona do treści i czytelna dla przeciętnego użytkownika lub czytelnika. Nie można przenieść oznaczenia autorstwa z końca treści, np. na koniec książki, informacji o napisach do pliku lub programu czy stopki witryny.

Uwzględnij zewnętrznych dostawców danych. Niektóre dane i obrazy w naszych usługach związanych z mapowaniem pochodzą od dostawców innych niż Google. Jeśli używasz takich zdjęć, tekst atrybucji musi zawierać nazwę „Google” i nazwy odpowiednich dostawców danych, np. „Dane mapy: Google i Maxar Technologies”. Jeśli w opisie znajdują się dostawcy danych wspomnianych ze zdjęciami, podanie samego logo „Google” lub logo Google nie jest prawidłowym modelem atrybucji.

Jeśli używasz Google Maps Platform na urządzeniu, w którym korzystanie z atrybucji nie jest praktyczne, skontaktuj się z zespołem sprzedaży Google, aby omówić licencje odpowiednie do Twojego przypadku użycia.

Inne wymagania dotyczące atrybucji

Atrybucja dla dostawców zewnętrznych zawiera treść i linki, które musisz pokazać użytkownikowi w formacie, w jakim są udostępniane. Google zaleca wyświetlanie tych informacji pod szczegółami miejsca.

Zewnętrzne atrybucji wyświetlane przez interfejs API nie obejmują atrybucji Google. Musisz samodzielnie uwzględnić te informacje, zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie logo Google i atrybucji.

Wykonaj te instrukcje, aby pobrać atrybucję zewnętrzną dotyczącą pojedynczego miejsca lub kolekcji miejsc.

Pobieranie atrybucji dla jednego miejsca

Aby znaleźć informacje o miejscu, uzyskując informacje o tym miejscu, możesz pobrać jego atrybucję z właściwości attributions na stronie GMSPlace.

attributions jest przekazywany jako obiekt NSAttributedString.

Pobieranie atrybucji dla zbioru miejsc

Jeśli aplikacja wyświetla informacje uzyskane na podstawie aktualnego miejsca urządzenia, musi wyświetlać atrybucje zewnętrzne dotyczące wyświetlanych miejsc. Atrybucja wszystkich miejsc pobranych w ramach żądania możesz pobierać z właściwości attributions w GMSPlaceLikelihoodList.

attributions jest przekazywany jako obiekt NSAttributedString, do którego możesz uzyskać dostęp i wyświetlać go w taki sam sposób jak element attributions w jednym miejscu, jak opisano powyżej.

Wyświetlanie informacji o autorach zdjęcia

Jeśli w Twojej aplikacji wyświetlają się zdjęcia, musisz wyświetlać informacje o przypadku każdego z nich, które je zawiera. Aby dodać informacje o źródle zdjęcia, wywołaj funkcję GMSPlacePhotoMetadata.attributions. Ta właściwość to NSAttributedString lub nil, jeśli nie ma atrybucji do wyświetlenia.

Swift

GMSPlacesClient.sharedClient().lookUpPhotosForPlaceID(placeID) { (photos, error) -> Void in
 if let error = error {
  // TODO: handle the error.
  print("Error: \(error.description)")
 } else {
  // Get attribution for the first photo in the list.
  if let photo = photos?.results.first {
   let attributions = photo.attributions
  }
 }
}
  

Objective-C

[[GMSPlacesClient sharedClient]
  lookUpPhotosForPlaceID:placeID
         callback:^(GMSPlacePhotoMetadataList *_Nullable photos,
               NSError *_Nullable error) {
          if (error) {
           // TODO: handle the error.
           NSLog(@"Error: %@", [error description]);
          } else {
           // Get attribution for the first photo in the list.
           if (photos.results.count > 0) {
            GMSPlacePhotoMetadata *photo = photos.results.firstObject;
            NSAttributedString *attributions = photo.attributions;
           }
          }
         }];
  

Wyświetlanie informacji o autorach zewnętrznych

Atrybucja zewnętrznych dostawców jest udostępniana jako obiekty NSAttributedString zawierające treści i linki, które musisz zachować i wyświetlić użytkownikowi.

Aby wyświetlić atrybucję, zalecamy użycie metody UITextView, ponieważ linki w atrybucji muszą działać. Aby mieć pewność, że linki będą działać, ustaw przekazanie dostępu do UITextView i ustaw metodę shouldInteractWithURL na UITextViewDelegate, aby zwrócić YES.

Swift

...
 self.attributionTextView.delegate = self
...

// MARK: - UITextViewDelegate

func textView(textView: UITextView, shouldInteractWithURL URL: NSURL,
 inRange characterRange: NSRange) -> Bool {
 // Make links clickable.
 return true
}
  

Objective-C

...
 self.attributionTextView.delegate = self;
...

#pragma mark - UITextViewDelegate

- (BOOL)textView:(UITextView *)textView
  shouldInteractWithURL:(NSURL *)url
         inRange:(NSRange)characterRange {
 // Make links clickable.
 return YES;
}
  

Przykład atrybucji firmy zewnętrznej

Atrybucja firmy zewnętrznej zazwyczaj składa się z tekstu z linkiem. Na przykład:

Informacje o firmie Example Company

W powyższym przykładzie zakres tekstu Przykładowa firma jest uwzględniony w atrybucie NSLink.

Pamiętaj, że identyfikator miejsca, który służy do jednoznacznej identyfikacji miejsca, jest zwolniony z ograniczenia przechowywania w pamięci podręcznej. Dlatego możesz przechowywać je w nieskończoność. Identyfikator miejsca jest zwracany w polu place_id w odpowiedziach na Miejsca w odpowiedziach na iOS.

Wytyczne dotyczące stylu atrybucji Google

Jeśli nie możesz użyć logo Google do pobrania, poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące stylu atrybucji Google w usługach CSS i HTML.

Pusty obszar

Wielkość pustego obszaru wokół logo powinna być równa wysokości litery „G” w Google.

Przestrzeń między tekstem oznaczenia a logo Google powinna być o połowę mniejsza od litery „G”.

Czytelność

Informacje o autorze powinny być zawsze wyraźne, czytelne i w odpowiednim kolorze na wybranym tle. Pamiętaj, aby zawsze stosować odpowiedni kontrast dla wybranej odmiany logo.

Kolor

Użyj tekstu Google w kolorze szarym 700, na białym lub jasnym tle w zakresie 0–40% czerni.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Na ciemniejszym tle oraz nad fotograficznymi lub nieprzytłoczonymi wzorami używaj białego tekstu przy opisie publikacji i informacji o autorze.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Czcionka

Użyj czcionki Roboto.

Przykładowa usługa porównywania cen

Poniższy kod CSS po zastosowaniu do tekstu „Google” spowoduje wyrenderowanie słowa „Google” z użyciem odpowiedniej czcionki, koloru i odstępów na białym lub jasnym tle.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;