Zasady dotyczące pakietu SDK Map na Androida

Ten temat zawiera wymagania dotyczące atrybucji dla wszystkich aplikacji utworzonych za pomocą Maps SDK na Androida, w tym usługi autouzupełniania miejsc, która jest częścią tego interfejsu API. Więcej warunków znajdziesz w Warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform.

Podawanie warunków korzystania z usługi i polityki prywatności

Jeśli utworzysz aplikację Maps SDK na Androida, musisz udostępnić w niej Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności, która jest zgodna z wytycznymi określonymi w Umowie z Google:

 • Warunki korzystania z usługi i Polityka prywatności muszą być dostępne publicznie.
 • W Warunkach korzystania z aplikacji musisz wyraźnie poinformować użytkowników, że podczas korzystania z Twojej aplikacji użytkownicy muszą przestrzegać Warunków korzystania z usług Google.
 • Musisz powiadomić użytkowników w swojej Polityce prywatności, że korzystasz z interfejsów API Map Google, i uwzględnić je w Polityce prywatności Google.

Zalecany sposób udostępnienia Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności zależy od platformy, z której korzysta Twoja aplikacja.

Aplikacja mobilna

Jeśli tworzysz aplikację mobilną, zalecamy podanie linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności na stronie pobierania w odpowiednim sklepie z aplikacjami oraz w menu ustawień aplikacji.

Aplikacje internetowe

Jeśli tworzysz aplikację internetową, zalecamy umieszczenie w stopce witryny linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności.

Wstępne pobieranie, buforowanie i przechowywanie treści

Aplikacje korzystające z pakietu Maps SDK na Androida podlegają warunkom Twojej umowy z Google. Zgodnie z warunkami Umowy Użytkownik nie może pobierać z wyprzedzeniem, indeksować, przechowywać ani zapisywać w pamięci podręcznej żadnych Treści z wyjątkiem określonych w nich warunków.

Wyświetlanie wyników z pakietu Maps SDK na Androida

Wyniki możesz wyświetlić w Mapach Google na Androida lub bez mapy. Jeśli chcesz wyświetlić na mapie wyniki z pakietu Maps SDK na Androida, muszą one być wyświetlane na mapie Google. Używanie pakietu SDK Map Google na Androida nie jest dozwolone na mapie, która nie jest mapą Google.

Jeśli aplikacja wyświetla dane w Mapach Google, logo Google zostanie włączone i nie będzie można go zmienić. Aplikacje, które wyświetlają dane Google na tym samym ekranie co Mapy Google, nie muszą przekazywać Google informacji o nich.

Jeśli Twoja aplikacja wyświetla dane na stronie lub w widoku, które nie zawierają Map Google, musisz wyświetlić logo Google z tymi danymi. Jeśli na przykład aplikacja wyświetla dane Google na jednej karcie, a Mapa Google z tymi danymi na innej, musi wyświetlać się logo Google. Jeśli aplikacja używa pól wyszukiwania z autouzupełnianiem lub bez niego, logo musi być wyświetlane w tekście.

Logo Google powinno być umieszczone w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o atrybucji powinny znajdować się w prawym dolnym rogu, a wszystkie powinny znajdować się na mapie i nie będą pod mapą ani w innym miejscu w aplikacji. Poniższy przykład mapy pokazuje logo Google w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o źródle w prawym dolnym rogu.

Ten plik ZIP zawiera logo Google we właściwym rozmiarze na potrzeby aplikacji na komputery, Androida i iOS. Nie możesz w żaden sposób zmieniać rozmiaru ani modyfikować tych logo.

Pobierz: google_logo.zip

Nie modyfikuj atrybucji. Nie usuwaj, nie zasłaniaj ani nie przycinaj informacji o atrybucji. Nie można używać wbudowanych logo Google (na przykład "te mapy pochodzą z firmy [Google_logo]").

Atrybucja powinna być zbliżona. Jeśli używasz zrzutów ekranu przedstawiających obrazy Google poza umieszczaniem bezpośrednio, dodaj standardową atrybucję na ilustracji. W razie potrzeby możesz dostosować styl i miejsce docelowe tekstu reklamy, o ile mieści się on w pobliżu treści i jest czytelny dla przeciętnego widza lub czytelnika. Nie możesz przenosić informacji o źródle poza treść książki, np. na końcu książki, informacje o autorach plików lub programów czy stopkę w witrynie.

Uwzględnij zewnętrznych dostawców danych. Niektóre dane i obrazy w naszych usługach mapowania pochodzą od dostawców innych niż Google. Jeśli korzystasz z takich zdjęć, tekst atrybucji powinien zawierać nazwę &Google oraz odpowiednich dostawców danych, np. „Google, Maxar Technologies”." Jeśli w materiałach zacytowani są zewnętrzni dostawcy danych, w rodzaju „"Google” lub logo Google nie jest poprawne.

Jeśli używasz Google Maps Platform na urządzeniu, na którym wyświetlanie atrybucji nie jest praktyczne, skontaktuj się z zespołem sprzedaży Google, aby omówić licencje odpowiednie do Twojego przypadku użycia.

Inne wymagania dotyczące atrybucji

Wykonaj te instrukcje, aby pobrać atrybucję firm zewnętrznych i wyświetlić je w aplikacji.

Pobieranie informacji o autorach z danego miejsca

Jeśli w aplikacji wyświetlają się informacje uzyskane przez wywołanie funkcji Pobierz miejsce według identyfikatora, aplikacja musi też wyświetlać informacje o pochodzeniu danych należących do osób trzecich.

Interfejs API zwraca błąd Place. Aby pobrać atrybucję z Place, wywołaj Place.getAttributions(). Jeśli nie ma żadnych atrybucji do wyświetlenia, metoda zwraca String lub pusty ciąg znaków.

String placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE";
List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.ID, Place.Field.NAME);
FetchPlaceRequest request = FetchPlaceRequest.newInstance(placeId, placeFields);

placesClient.fetchPlace(request).addOnSuccessListener((response) -> {
  Place place = response.getPlace();
  textView.append("Place found: " + place.getName());
  textView.append("Attributions: " + place.getAttributions());
}).addOnFailureListener((exception) -> {
  if (exception instanceof ApiException) {
    // Handle the error.
  }
});

Wyświetlanie informacji o autorach zdjęcia

Jeśli w Twojej aplikacji są wyświetlane zdjęcia, musisz wyświetlać atrybucję każdego z nich, które je zawierają. Aby uzyskać atrybucję zdjęcia, zadzwoń pod numer PhotoMetadata.getAttributions(). Ta metoda zwraca sekwencję znaków HTML lub pusty ciąg, jeśli nie ma atrybucji.

// Get the photo metadata from the Place object.
PhotoMetadata photoMetadata = place.getPhotoMetadatas().get(0);

// Get the attribution text.
String attributions = photoMetadata.getAttributions();

Wyświetlanie atrybucji zewnętrznych

Atrybucja zewnętrznych dostawców zawiera treści i linki w formacie HTML, które musisz zachować i wyświetlić użytkownikom w formacie, w jakim zostały podane. Google zaleca wyświetlanie tych informacji pod szczegółami miejsca.

Interfejs API generuje atrybucje dla wszystkich miejsc używanych przez aplikację. Dane o atrybucji są podawane dla każdego wywołania interfejsu API, a nie poszczególnych miejsc.

Jednym ze sposobów wyświetlania atrybucji jest użycie interfejsu TextView. Przykład:

TextView attributionsText = (TextView) findViewById(R.id.attributions);
String thirdPartyAttributions = place.getAttributions();
attributionsText.setText(thirdPartyAttributions);

Przykład atrybucji firmy zewnętrznej

Listings by <a href="https://www.example.com/">Example Company</a>

Identyfikator miejsca, który służy do jednoznacznego identyfikowania miejsca, jest zwolniony z tego ograniczenia. Dlatego wartości identyfikatorów miejsc możesz przechowywać bez ograniczeń. Identyfikator miejsca jest zwracany w polu place_id w odpowiedziach na pakiet SDK Map na Androida.

Wytyczne dotyczące stylu atrybucji Google

Jeśli nie możesz użyć logo Google do pobrania, poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące stylów atrybucji Google w usługach CSS i HTML.

Pusty obszar

Wielkość pustego obszaru powinna być równa wysokości „G&quot” w Google.

Odległość między tekstem atrybucji a logo Google powinna być o połowę niższa niż &

Czytelność

Nazwisko powinno być zawsze wyraźne, czytelne i wyświetlane w odpowiedniej wersji kolorystycznej dla danego tła. Pamiętaj, aby zawsze kontrastować z wybraną wersją logo.

Kolor

Użyj tekstu Google Material szary 700 na białym lub jasnym tle, który ma zakres od 0% do 40% Czarny.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Na ciemniejszym tle oraz w przypadku zdjęć i wzorców nienawiązanych użycie białego tekstu jako informacji o autorze i informacji o źródle.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Czcionka

Użyj czcionki Roboto.

Przykładowy CSS

Po zastosowaniu tego tekstu w końcu tekst „Google” będzie renderował się z użyciem właściwej czcionki, koloru i odstępów na białym lub jasnym tle.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;