GeoJSON

Platform seçin: Android iOS JavaScript

Bu sayfada, GMUGeometryRenderer ile bağlantılı olarak, GMUGeoJSONParser kullanılarak GeoJSON biçiminde coğrafi verilerin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir. GeoJSON; noktalar, çizgiler ve poligonlar gibi coğrafi verileri oluşturmak için kullanılan popüler bir biçimdir.

Ön koşullar ve notlar

GMUGeoJSONParser, iOS Yardımcı Program Kitaplığı'nın Haritalar SDK'sı kapsamındadır. Kitaplığı henüz kurmadıysanız bu sayfanın geri kalanını okumadan önce kurulum kılavuzunu uygulayın.

Kod kodunun tamamı için GitHub'daki örnek uygulamalara bakın.

GeoJSON verileri oluşturuluyor

GeoJSON verilerini bir haritada oluşturmak için GeoJSON kaynağına giden bir GMUGeoJSONParser oluşturun (bu örnekte GeoJSON_sample.kml). Ardından, GMUKMLParser örneğini geçiren bir GMUGeometryRenderer oluşturun. Son olarak GMUGeometryRenderer.render() numaralı telefonu arayın. Aşağıdaki kod örneğinde, GeoJSON verilerinin bir haritada oluşturulması gösterilmektedir:

Swift

import GoogleMapsUtils

class GeoJSON {
 private var mapView: GMSMapView!

 func renderGeoJSON() {
  guard let path = Bundle.main.path(forResource: "GeoJSON_sample", ofType: "json") else {
   return
  }

  let url = URL(fileURLWithPath: path)

  let geoJsonParser = GMUGeoJSONParser(url: url)
  geoJsonParser.parse()

  let renderer = GMUGeometryRenderer(map: mapView, geometries: geoJsonParser.features)
  renderer.render()
 }
}
   

Objective-C

@import GoogleMapsUtils;

@implementation GeoJSON {
 GMSMapView *_mapView;
}

- (void)renderGeoJSON {
 NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"GeoJSON_sample" ofType:@"json"];
 NSURL *url = [NSURL fileURLWithPath:path];
 GMUGeoJSONParser *parser = [[GMUGeoJSONParser alloc] initWithURL:url];
 [parser parse];
 GMUGeometryRenderer *renderer = [[GMUGeometryRenderer alloc] initWithMap:_mapView
                                geometries:parser.features];
 [renderer render];
}

@end