Price

Wycofane: użyj wersji 3 Proto. Cena według kolejności.

Zapis JSON
{
  "type": enum (PriceType),
  "amount": {
    object (Money)
  }
}
Pola
type

enum (PriceType)

typ ceny. To pole jest wymagane.

amount

object (Money)

Kwota pieniężna. To pole jest wymagane.

Pieniądze

Reprezentuje kwotę pieniędzy wraz z typem waluty.

Zapis JSON
{
  "currencyCode": string,
  "units": string,
  "nanos": integer
}
Pola
currencyCode

string

Trzyliterowy kod waluty zdefiniowany w normie ISO 4217.

units

string (int64 format)

Całe jednostki kwoty. Jeśli np. currencyCode to "USD", to 1 jednostka to 1 dolar amerykański.

nanos

integer

Liczba nano (10^-9) jednostek ilości. Wartość musi mieścić się w przedziale od -999 999 999 do +999 999 999 włącznie. Jeśli units ma wartość dodatnią, nanos musi być liczbą dodatnią lub 0. Jeśli units ma wartość 0, nanos może mieć wartość dodatnią, 0 lub ujemną. Jeśli units ma wartość ujemną, nanos musi być liczbą ujemną lub 0. Na przykład wartość -1,75 USD będzie widoczna w postaci units=-1 i nanos=-750 000 000.