Videos: update

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ตอนนี้ API รองรับความสามารถในการตั้งสถานะช่องหรือวิดีโอเป็น "สร้างมาเพื่อเด็ก" แล้ว นอกจากนี้ ทรัพยากรของ channel และ video ยังมีพร็อพเพอร์ตี้ที่ระบุสถานะ "สร้างมาเพื่อเด็ก" ของช่องหรือวิดีโอนั้นๆ อีกด้วย เราได้ปรับปรุงข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริการ API ของ YouTube ในวันที่ 10 มกราคม 2020 ด้วย สําหรับประวัติเพิ่มเติม โปรดอ่านประวัติการแก้ไขสําหรับบริการ YouTube Data API และข้อกําหนดในการให้บริการของบริการ YouTube API

อัปเดตข้อมูลเมตาของวิดีโอ

ผลกระทบจากโควต้า: การเรียกใช้วิธีการนี้มีต้นทุนโควต้า 50 หน่วย

กรณีการใช้งานทั่วไป

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

PUT https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องมีการให้สิทธิ์กับขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ขอบเขต (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

พารามิเตอร์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงพารามิเตอร์ที่คําค้นหานี้รองรับ พารามิเตอร์ทั้งหมดที่แสดงคือพารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ที่จําเป็น
part string
พารามิเตอร์ part มีจุดประสงค์ 2 ประการในการดําเนินการนี้ ค่านี้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่การดําเนินการเขียนจะตั้งค่า รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ที่การตอบกลับ API จะรวม

โปรดทราบว่าวิธีการนี้จะลบล้างค่าที่มีอยู่สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดที่อยู่ในส่วนใดก็ตามที่ค่าพารามิเตอร์ระบุ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของวิดีโอจะอยู่ในส่วน status ดังนั้น หากคําขออัปเดตวิดีโอส่วนตัว และค่าพารามิเตอร์ part ของคําขอมีส่วน status ระบบจะอัปเดตการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของวิดีโอให้เป็นค่าใดก็ตามที่เนื้อหาคําขอระบุ หากเนื้อหาคําขอไม่ได้ระบุค่า ระบบจะนําการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ออก และวิดีโอจะเปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเริ่มต้น

นอกจากนี้ พร็อพเพอร์ตี้บางอย่างอาจตั้งค่าไม่ได้เมื่อแทรกหรืออัปเดตวิดีโอ ตัวอย่างเช่น ออบเจ็กต์ statistics จะสรุปสถิติที่ YouTube คํานวณสําหรับวิดีโอและไม่ระบุค่าที่คุณตั้งค่าหรือแก้ไขได้ หากค่าพารามิเตอร์ระบุ part ที่ไม่มีค่าที่เปลี่ยนแปลง part จะยังคงรวมอยู่ในการตอบกลับ API

รายการต่อไปนี้มีชื่อ part ที่คุณใส่ไว้ในค่าพารามิเตอร์ได้
 • contentDetails
 • fileDetails
 • id
 • liveStreamingDetails
 • localizations
 • player
 • processingDetails
 • recordingDetails
 • snippet
 • statistics
 • status
 • suggestions
 • topicDetails
พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ
onBehalfOfContentOwner string
พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคําขอที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้มีไว้สําหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube เท่านั้น

พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner ระบุว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์ของคําขอระบุผู้ใช้ CMS ของ YouTube ที่ทําหน้าที่ในนามของเจ้าของเนื้อหาที่ระบุในค่าพารามิเตอร์ พารามิเตอร์นี้มีไว้สําหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหา YouTube ที่เป็นเจ้าของและจัดการช่อง YouTube ต่างๆ จํานวนมาก ช่วยให้เจ้าของเนื้อหาตรวจสอบสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวและเข้าถึงข้อมูลวิดีโอและช่องทั้งหมดได้โดยไม่ต้องระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบของแต่ละช่อง บัญชี CMS จริงที่ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยต้องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหา YouTube ที่ระบุ

เนื้อหาของคำขอ

ระบุทรัพยากรวิดีโอในส่วนเนื้อหาของคําขอ สําหรับทรัพยากรดังกล่าว ให้ทําดังนี้

 • คุณต้องระบุค่าสําหรับพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้

  • id
  • snippet.title - จําเป็นต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้เมื่อคําขออัปเดต snippet ของทรัพยากร video เท่านั้น
  • snippet.categoryId - จําเป็นต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้เมื่อคําขออัปเดต snippet ของทรัพยากร video เท่านั้น

 • คุณตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ได้

  • snippet.categoryId
  • snippet.defaultLanguage
  • snippet.description
  • snippet.tags[]
  • snippet.title
  • status.embeddable
  • status.license
  • status.privacyStatus
  • status.publicStatsViewable
  • status.publishAt – หากตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้นี้ คุณจะต้องตั้งพร็อพเพอร์ตี้ status.privacyStatus เป็น private ด้วย
  • status.selfDeclaredMadeForKids
  • recordingDetails.locationDescription (เลิกใช้งานแล้ว)
  • recordingDetails.location.latitude (เลิกใช้งานแล้ว)
  • recordingDetails.location.longitude (เลิกใช้งานแล้ว)
  • recordingDetails.recordingDate
  • localizations.(key)
  • localizations.(key).title
  • localizations.(key).description

  หากส่งคําขออัปเดตและคําขอไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่มีค่าอยู่แล้ว ระบบจะลบค่าที่มีอยู่แล้วของพร็อพเพอร์ตี้นั้น

คำตอบ

หากใช้วิธีนี้ วิธีนี้จะแสดงทรัพยากรวิดีโอในส่วนเนื้อหาของการตอบกลับ

ข้อผิดพลาด

ตารางต่อไปนี้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ API อาจแสดงเพื่อตอบสนองต่อการเรียกเมธอดนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ประเภทข้อผิดพลาด รายละเอียดข้อผิดพลาด คำอธิบาย
badRequest (400) defaultLanguageNotSet คําขอ API พยายามเพิ่มรายละเอียดวิดีโอที่แปลโดยไม่ระบุภาษาเริ่มต้นของรายละเอียดวิดีโอ
badRequest (400) invalidCategoryId พร็อพเพอร์ตี้ snippet.categoryId ระบุรหัสหมวดหมู่ที่ไม่ถูกต้อง ใช้วิธีการ videoCategories.list เพื่อดึงข้อมูลหมวดหมู่ที่รองรับ
badRequest (400) invalidDefaultBroadcastPrivacySetting คําขอพยายามตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องสําหรับการออกอากาศเริ่มต้น
badRequest (400) invalidDescription ข้อมูลเมตาของคําขอระบุคําอธิบายวิดีโอที่ไม่ถูกต้อง
badRequest (400) invalidPublishAt ข้อมูลเมตาของคําขอระบุเวลาการเผยแพร่ที่กําหนดไว้ไม่ถูกต้อง
badRequest (400) invalidRecordingDetails ออบเจ็กต์ recordingDetails ในข้อมูลเมตาของคําขอระบุรายละเอียดการบันทึกที่ไม่ถูกต้อง
badRequest (400) invalidTags ข้อมูลเมตาของคําขอระบุคีย์เวิร์ดวิดีโอที่ไม่ถูกต้อง
badRequest (400) invalidTitle ข้อมูลเมตาของคําขอระบุชื่อวิดีโอที่ไม่ถูกต้องหรือว่างเปล่า
badRequest (400) invalidVideoMetadata ข้อมูลเมตาของคําขอไม่ถูกต้อง
forbidden (403) forbidden
forbidden (403) forbiddenEmbedSetting คําขอพยายามกําหนดการตั้งค่าการฝังที่ไม่ถูกต้องสําหรับวิดีโอ โปรดทราบว่าช่องบางช่องอาจไม่มีสิทธิ์นําเสนอโปรแกรมเล่นวิดีโอที่ฝังในสตรีมแบบสด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube
forbidden (403) forbiddenLicenseSetting คําขอพยายามตั้งค่าใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้องสําหรับวิดีโอ
forbidden (403) forbiddenPrivacySetting คําขอพยายามตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องสําหรับวิดีโอ
notFound (404) videoNotFound ไม่พบวิดีโอที่คุณพยายามอัปเดต ตรวจสอบค่าของช่อง id ในส่วนเนื้อหาของคําขอเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

ลองใช้เลย

ใช้ APIs Explorer เพื่อเรียกใช้ API นี้และดูคําขอและการตอบกลับ API