ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Sitemap

Sitemap คือไฟล์ที่คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บ วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ ในเว็บไซต์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์เหล่านั้น เครื่องมือค้นหาอย่างเช่น Google จะอ่านไฟล์นี้เพื่อให้ทำการ Crawl เว็บไซต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Sitemap จะบอก Google ว่าคุณคิดว่าหน้าและไฟล์ใดมีความสำคัญในเว็บไซต์ รวมถึงให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับไฟล์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น มีการอัปเดตหน้าเว็บครั้งล่าสุดเมื่อใดและเวอร์ชันภาษาทางเลือกของหน้าเว็บ

คุณใช้ Sitemap เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาที่เจาะจงในหน้าเว็บได้ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาวิดีโอ รูปภาพ และข่าว เช่น

  • รายการวิดีโอของ Sitemap จะระบุความยาว หมวดหมู่ และการให้คะแนนตามความเหมาะสมกับวัยของวิดีโอนั้นได้
  • รายการรูปภาพของ Sitemap สามารถใส่ตำแหน่งของรูปภาพที่อยู่ในหน้าเว็บ
  • รายการข่าวของ Sitemap จะรวมชื่อบทความและวันที่ตีพิมพ์

ฉันจำเป็นต้องมี Sitemap ไหม

หากหน้าในเว็บไซต์มีการลิงก์อย่างถูกต้อง ปกติแล้ว Google จะค้นพบเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ได้ การลิงก์ที่เหมาะสมหมายความว่าหน้าเว็บทั้งหมดที่คุณถือว่าสำคัญจะเข้าถึงได้ผ่านการลิงก์ไปยังส่วนต่างๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเมนูของเว็บไซต์หรือลิงก์ที่คุณวางไว้ในหน้าต่างๆ อย่างไรก็ตาม Sitemap จะช่วยปรับปรุงทำการ Crawl ในเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงไฟล์ที่มีเนื้อหาเฉพาะ

คุณอาจต้องใช้ Sitemap ในกรณีต่อไปนี้

  • เว็บไซต์มีขนาดใหญ่ หากเว็บไซต์มีขนาดใหญ่ โดยทั่วไปการตรวจสอบว่าหน้าเว็บทุกหน้าลิงก์อยู่กับหน้าอื่นอย่างน้อย 1 หน้าในเว็บไซต์นั้นทำได้ยากมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ Googlebot จึงมีแนวโน้มที่จะไม่พบหน้าบางหน้า
  • เว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ใหม่และมีลิงก์ภายนอกจำนวนไม่มากที่ลิงก์มายังเว็บไซต์ Googlebot และ Web Crawler อื่นๆ จะทำการ Crawl เว็บโดยติดตามลิงก์จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ Googlebot อาจไม่พบหน้าของคุณหากไม่มีเว็บไซต์อื่นๆ ลิงก์ไปยังหน้าเหล่านั้น
  • เว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาริชมีเดียจำนวนมาก (วิดีโอ รูปภาพ) หรือแสดงอยู่ใน Google News Google Search สามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Sitemap

คุณอาจไม่ต้องใช้ Sitemap ในกรณีต่อไปนี้

  • เว็บไซต์มีขนาด "เล็ก" คำว่าเล็กหมายถึงเว็บไซต์มีหน้าเว็บไม่เกิน 500 หน้า ยอดรวมนี้จะนับแต่หน้าที่คุณต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหาเท่านั้น
  • เว็บไซต์ลิงก์กันภายในอย่างครอบคลุม ซึ่งหมายความว่า Googlebot จะค้นหาหน้าสำคัญๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ได้ด้วยการไปตามลิงก์ต่างๆ โดยเริ่มต้นจากหน้าแรก
  • คุณไม่ค่อยมีไฟล์สื่อ (วิดีโอ รูปภาพ) หรือหน้าข่าวที่ต้องการให้แสดงในผลการค้นหา Sitemap จะช่วยให้ Google ค้นพบและเข้าใจไฟล์วิดีโอและรูปภาพ หรือบทความข่าวในเว็บไซต์ของคุณ หากไม่ต้องการให้ผลการค้นหาเหล่านี้ปรากฏใน Search คุณอาจไม่จําเป็นต้องใช้ Sitemap

สร้าง Sitemap

หากต้องการใช้ Sitemap โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้าง Sitemap