จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

แผนผังเว็บไซต์ของ Google News

เมื่อคุณสร้างแผนผังเว็บไซต์ของ Google News ให้ทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • รวมเฉพาะ URL ใหม่สำหรับบทความที่สร้างขึ้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เมื่อบทความมีอายุเกิน 2 วัน ให้นํา URL เหล่านั้นออกจากแผนผังเว็บไซต์ของ News หรือนําข้อมูลเมตา <news:news> ออกจาก URL เก่า บทความดังกล่าวจะยังคงอยู่ในดัชนีของ News เป็นเวลา 30 วัน

  หากคุณเลือกวิธีนํา URL เก่าออกจาก Sitemap สำหรับ News อาจหมายความว่า Sitemap จะว่างเปล่าเป็นระยะเวลาหนึ่ง (เช่น ในกรณีที่คุณไม่ได้เผยแพร่บทความใหม่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา) คุณอาจเห็นคําเตือน "Sitemap ว่างเปล่า" ใน Search Console แต่คำเตือนนี้เป็นเพียงการตรวจสอบว่าคุณตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหม ซึ่งจะไม่ทําให้เกิดปัญหาใดๆ กับ Google Search หากไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในไฟล์

 • อัปเดตแผนผังเว็บไซต์ของ News ด้วยบทความใหม่ที่เพิ่งเผยแพร่ อย่าสร้างแผนผังเว็บไซต์ใหม่เมื่อทําการอัปเดตแต่ละครั้ง Google News จะรวบรวมข้อมูลแผนผังเว็บไซต์ของ News ทุกครั้งที่รวบรวมข้อมูลส่วนอื่นๆ ในเว็บไซต์ของคุณ
 • คุณเพิ่มองค์ประกอบ <url> ใน Sitemap สำหรับ News ได้สูงสุด 1,000 รายการ หากมีองค์ประกอบ <url> ใน Sitemap สำหรับ News มากกว่า 1,000 รายการ ให้แยก Sitemap เป็นไฟล์ขนาดเล็กหลายไฟล์ และใช้ไฟล์ดัชนี Sitemap ในการจัดการไฟล์ในโปรโตคอลของ Sitemap เนื่องจากระบบทำการ Crawl Sitemap สำหรับ News บ่อยกว่า Sitemap สำหรับเว็บ ซึ่งข้อจำกัดนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ทํางานหนักเกินไปโดยไม่จําเป็น
 • เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Sitemap จะใช้กับส่วนขยาย Sitemap ด้วย ทําตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Sitemap ทั่วไป

ตัวอย่างรายการในแผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์ของ Google News จะใช้โปรโตคอลแผนผังเว็บไซต์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายการในแผนผังเว็บไซต์ของ News

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
 <url>
  <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc>
  <news:news>
  <news:publication>
   <news:name>The Example Times</news:name>
   <news:language>en</news:language>
  </news:publication>
  <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date>
   <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title>
  </news:news>
 </url>
</urlset>

เว็บไซต์ที่มีแผนผังเว็บไซต์ของ News ไม่มีข้อได้เปรียบในการจัดอันดับ Google News จะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลตามปกติในการค้นหาและติดป้ายกำกับหน้าแรกและส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ข่าวทั้งหมด ไม่ว่าแผนผังเว็บไซต์ของ News จะพร้อมใช้งานหรือไม่

ส่งแผนผังเว็บไซต์

เมื่อสร้างแผนผังเว็บไซต์ของ News เสร็จแล้ว ให้ส่งแผนผังเว็บไซต์ผ่าน Search Console เราขอแนะนำให้คุณอัปโหลดแผนผังเว็บไซต์ไปยังไดเรกทอรีที่มีบทความข่าวอยู่หรือไดเรกทอรีที่ใกล้กับรูทของเว็บไซต์มากกว่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีจัดการแผนผังเว็บไซต์

ข้อกำหนดแท็กเฉพาะสำหรับ News

ตรวจสอบแท็ก Google News ต่อไปนี้สำหรับแผนผังเว็บไซต์

แท็ก จำเป็นไหม คำอธิบาย
<publication> ใช่

สื่อเผยแพร่ที่มีบทความนี้อยู่ ต้องมีแท็กย่อย 2 แท็กคือ <name> และ <language>
แท็ก <name> คือชื่อของข่าวที่เผยแพร่ ซึ่งจะต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏในบทความของคุณใน news.google.com โดยไม่รวมที่อยู่ในวงเล็บ

แท็ก <language> คือภาษาของสื่อที่เผยแพร่ ใช้รหัสภาษา ISO 639 (ตัวอักษร 2 หรือ 3 ตัว)

ข้อยกเว้น: สำหรับภาษาจีนตัวย่อ ให้ใช้ zh-cn และสำหรับภาษาจีนตัวเต็ม ให้ใช้ zh-tw

<publication_date> ใช่

วันที่เผยแพร่บทความในรูปแบบ W3C ใช้รูปแบบ "วันที่แบบเต็ม" (YYYY-MM-DD) หรือรูปแบบ "วันที่แบบเต็มพร้อมชั่วโมง นาที และวินาที" คู่กับรูปแบบตัวระบุเขตเวลา (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD) โดยระบุวันที่และเวลาดั้งเดิมที่เผยแพร่บทความในเว็บไซต์ ไม่ต้องระบุเวลาที่เพิ่มบทความใน Sitemap

โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ Google News ยอมรับรูปแบบต่อไปนี้

 • วันที่แบบเต็ม: YYYY-MM-DD (1997-07-16)
 • วันที่แบบเต็มพร้อมชั่วโมงและนาที: YYYY-MM-DDThh:mmTZD (1997-07-16T19:20+01:00)
 • วันที่แบบเต็มพร้อมชั่วโมง นาที และวินาที: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • วันที่แบบเต็มพร้อมชั่วโมง นาที วินาที และเสี้ยวทศนิยม 2 ตำแหน่งของวินาที: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<title> ใช่

ชื่อบทความข่าว