กำหนดไอคอน Fav ที่จะแสดงในผลการค้นหา

หากเว็บไซต์มีไอคอน Fav ก็อาจรวมอยู่ในผลการค้นหาของ Google Search สำหรับเว็บไซต์

ภาพแสดงลักษณะของไอคอน Fav ในผลการค้นหา

ไอคอน Fav

การใช้งาน

วิธีทำให้เว็บไซต์มีสิทธิ์ใช้ไอคอน Fav ในผลการค้นหาของ Google Search มีดังนี้

 1. สร้างไอคอน Fav ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 2. ใส่แท็ก <link> ในส่วนหัวของหน้าแรกด้วยไวยากรณ์
  <link rel="icon" href="/path/to/favicon.ico">

  Google จะใช้แอตทริบิวต์ต่อไปนี้ขององค์ประกอบ link เพื่อดึงข้อมูลไอคอน Fav

  แอตทริบิวต์
  rel

  Google รองรับค่าแอตทริบิวต์ rel ต่อไปนี้สำหรับการระบุไอคอน Fav ให้ใช้รูปแบบใดก็ตามที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ

  icon

  ไอคอนที่แสดงถึงเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน HTML

  apple-touch-icon

  ไอคอนการรองรับ iOS ซึ่งแสดงเว็บไซต์ของคุณตามเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Apple

  apple-touch-icon-precomposed

  ไอคอนทางเลือกสำหรับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าตามเอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Apple

  href

  URL ของไอคอน Fav URL อาจเป็นเส้นทางสัมพัทธ์ (/smile.ico) หรือเส้นทางสัมบูรณ์ (https://example.com/smile.ico) ก็ได้

 3. Google จะมองหาและอัปเดตไอคอน Fav เมื่อไรก็ตามที่ทำการ Crawl หน้าแรก หากเปลี่ยนแปลงไอคอน Fav และต้องการแจ้งให้ Google ทราบ คุณขอให้จัดทำดัชนีหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ การอัปเดตอาจใช้เวลา 2-3 วันหรือนานกว่านั้นจึงจะปรากฏในผลการค้นหา

หลักเกณฑ์

คุณต้องทําตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้ไอคอน Fav ในผลการค้นหาของ Google Search

 • Google Search รองรับไอคอน Fav เพียง 1 รายการต่อเว็บไซต์ โดยที่เว็บไซต์จะกำหนดโดยชื่อโฮสต์ เช่น https://www.example.com/ และ https://code.example.com/ เป็น 2 ชื่อโฮสต์ที่ต่างกัน จึงมีไอคอน Fav ได้ 2 รายการ อย่างไรก็ตาม https://www.example.com/sub-site เป็นไดเรกทอรีย่อยของเว็บไซต์และคุณจะกําหนดไอคอน Fav ให้กับ https://www.example.com/ ได้เพียง 1 รายการ ซึ่งจะมีผลกับเว็บไซต์และไดเรกทอรีย่อย
  รองรับ .https://example.com (หน้าแรกระดับโดเมน)
  รองรับ .https://news.example.com (หน้าแรกระดับโดเมนย่อย)
  ไม่รองรับ .https://example.com/news (หน้าแรกระดับไดเรกทอรีย่อย)
 • ไฟล์ไอคอน Fav ต้องให้ Googlebot-Image ทำการ Crawl ได้ และหน้าแรกต้องให้ Googlebot ทำการ Crawl ได้ โดยจะต้องไม่บล็อกการ Crawl ไว้
 • โปรดตรวจสอบว่าไอคอน Fav เป็นตัวแทนภาพแบรนด์ของเว็บไซต์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ระบุเว็บไซต์ของคุณได้รวดเร็วเมื่อสแกนดูผลการค้นหา
 • ไอคอน Fav ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเพิ่มทีละ 48 พิกเซล เช่น 48x48 พิกเซล, 96x96 พิกเซล, 144x144 พิกเซล ฯลฯ (หรือ SVG ที่มีสัดส่วนภาพ 1:1 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส)) โดยจะรองรับรูปแบบไอคอน Fav ที่ถูกต้องทุกรูปแบบ
 • URL ของไอคอน Fav ต้องคงที่ (อย่าเปลี่ยน URL บ่อยๆ)
 • Google จะไม่แสดงไอคอน Fav ที่คิดว่าไม่เหมาะสม รวมถึงภาพอนาจารหรือสัญลักษณ์แสดงความเกลียดชัง (เช่น เครื่องหมายสวัสดิกะ) Google จะแทนที่ด้วยไอคอนเริ่มต้นหากพบภาพประเภทนี้ในไอคอน Fav