ภาพรวมของหัวข้อเว็บไซต์นานาชาติและเว็บไซต์หลายภาษา

หากเว็บไซต์มีเนื้อหาในภาษาอื่นหรือมีเนื้อหาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสถานที่ตั้ง ต่อไปนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้ Google เข้าใจเว็บไซต์ได้

หัวข้อ
การจัดการเว็บไซต์ที่ให้บริการในหลายภูมิภาคและหลายภาษา หากเว็บไซต์ของคุณนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันแก่ผู้ใช้ในภาษา ประเทศ หรือภูมิภาคต่างๆ คุณเพิ่มประสิทธิภาพผลการค้นหาใน Google Search สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวได้
แจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับเวอร์ชันที่แปลแล้วของหน้าเว็บ หากคุณมีหน้าเว็บหลายเวอร์ชันสำหรับภาษาหรือภูมิภาคต่างๆ ให้แจ้ง Google เกี่ยวกับรูปแบบเหล่านี้ เพราะจะช่วยให้ Google Search นำผู้ใช้ไปยังเวอร์ชันที่เหมาะสมที่สุดของหน้าเว็บตามภาษาหรือภูมิภาคได้
Google รวบรวมข้อมูลหน้าที่ปรับตามสถานที่อย่างไร หากเว็บไซต์มีหน้าที่ปรับตามสถานที่ (กล่าวคือเว็บไซต์จะแสดงผลเนื้อหาต่างกันตามประเทศที่ดูหรือภาษาที่ต้องการของผู้เข้าชม) Google อาจไม่รวบรวมข้อมูล จัดทำดัชนี หรือจัดอันดับเนื้อหาทั้งหมดในภาษาต่างๆ