Sitemap สำหรับรูปภาพ

Sitemap สําหรับรูปภาพเป็นวิธีหนึ่งในการบอกให้ Google ทราบเกี่ยวกับรูปภาพอื่นๆ ในเว็บไซต์ของคุณ โดยเฉพาะรูปภาพที่เราอาจหาไม่พบ (เช่น รูปภาพที่เว็บไซต์เข้าถึงด้วยโค้ด JavaScript) คุณสามารถสร้าง Sitemap สำหรับรูปภาพแยกต่างหาก หรือจะเพิ่มแท็ก Sitemap สำหรับรูปภาพลงใน Sitemap ที่มีอยู่ก็ได้ โดยทั้ง 2 วิธีใช้ได้สำหรับ Google ดีเท่าๆ กัน

Sitemap สำหรับรูปภาพจะอิงตาม Sitemap ทั่วไป จึงสามารถใช้แนวทางปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับ Sitemap ทั่วไปกับ Sitemap สำหรับรูปภาพด้วย นอกจากนี้เราขอแนะนำให้ทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำทั่วไปในการเผยแพร่รูปภาพ

ตัวอย่าง Sitemap สำหรับรูปภาพ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง Sitemap ปกติที่มีส่วนขยาย Sitemap ที่มีองค์ประกอบ <url> 2 รายการ

 • https://example.com/sample1.html ซึ่งมีรูปภาพ 2 รูป
 • https://example.com/sample2.html ซึ่งมีรูปภาพ 1 รูป
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>https://example.com/sample1.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
 <url>
  <loc>https://example.com/sample2.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/picture.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
</urlset>

การอ้างอิง Sitemap สำหรับรูปภาพ

แท็ก image จะได้รับการกำหนดในเนมสเปซของ Sitemap สำหรับรูปภาพ http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1

คุณต้องใช้แท็กที่จําเป็นต่อไปนี้เพื่อให้ Google ใช้ Sitemap สำหรับรูปภาพได้

แท็กที่จำเป็น
<image:image> ใส่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปภาพเดียว แท็ก <url> แต่ละรายการมีแท็ก <image:image> ได้สูงสุด 1,000 แท็ก
<image:loc>

URL ของรูปภาพ

ในบางกรณี URL รูปภาพอาจไม่อยู่บนโดเมนเดียวกันกับเว็บไซต์หลักของคุณ ซึ่งไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ตราบเท่าที่ทั้ง 2 โดเมนได้รับการยืนยันใน Search Console ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เครือข่ายนำส่งข้อมูล เช่น Google Sites เพื่อโฮสต์รูปภาพของคุณ โปรดตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการโฮสติ้งนั้นได้รับการยืนยันใน Search Console แล้ว นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าไฟล์ robots.txt ไม่บล็อกการ Crawl เนื้อหาใดๆ ที่คุณต้องการให้มีการจัดทำดัชนี

แท็กและแอตทริบิวต์ที่เลิกใช้งานแล้ว

แท็กและแอตทริบิวต์ที่เรานำออกจากเอกสารประกอบ ได้แก่ <image:caption>, <image:geo_location>, <image:title>, <image:license> ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประกาศการเลิกใช้งาน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ลองไปที่แหล่งข้อมูลต่อไปนี้