จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

แผนผังเว็บไซต์วิดีโอและตัวเลือกอื่นๆ

แผนผังเว็บไซต์วิดีโอคือแผนผังเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอที่โฮสต์ในหน้าเว็บ การสร้าง Sitemap สำหรับวิดีโอเป็นวิธีที่ดีมากในการช่วยให้ Google ค้นพบและทำความเข้าใจเนื้อหาวิดีโอในเว็บไซต์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาหรือที่เราอาจไม่พบผ่านทางกลไกการ Crawl แบบปกติ Sitemap สำหรับวิดีโอเป็นส่วนขยายของโปรโตคอล Sitemap

แม้ว่า Google จะแนะนำให้ใช้ Sitemap สำหรับวิดีโอ แต่ก็รองรับฟีด mRSS ด้วยเช่นกัน

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Sitemap สำหรับวิดีโอ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Sitemap สำหรับวิดีโอมีดังนี้

 • คุณสามารถสร้าง Sitemap แยกต่างหากสำหรับวิดีโอ หรือฝังแท็ก Sitemap วิดีโอไว้ในSitemap ของเว็บที่มีอยู่ก็ได้แล้วแต่ว่าอย่างไรสะดวก
 • คุณโฮสต์วิดีโอได้หลายรายการในหน้าเว็บ 1 หน้า
 • แต่ละรายการในแผนผังเว็บไซต์คือ URL ของหน้าเว็บ 1 หน้าที่โฮสต์วิดีโอ 1 รายการขึ้นไป แต่ละรายการในแผนผังเว็บไซต์จะมีโครงสร้างดังนี้
  <url>
   <!-- URL of the host page -->
   <loc>https://example.com/mypage</loc>
   <!-- Information about video 1, like the title and URL for the video's media file -->
   <video:video>
    <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
    <video:content_loc>
     http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
   </video:video>
   <!-- As many additional <video> entries as you need -->
   <video></video>
  </url>
 • อย่าแสดงรายการวิดีโอที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าโฮสต์ เช่น ในกรณีที่วิดีโอเป็นส่วนเล็กๆ ที่เพิ่มเข้ามาในหน้าเว็บหรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อความหลัก
 • แต่ละรายการในแผนผังเว็บไซต์วิดีโอจะมีชุดค่าที่จำเป็น แนะนำ หรือไม่บังคับที่คุณระบุไว้ ค่าที่แนะนำและที่ไม่บังคับจะให้ข้อมูลเมตาที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลการค้นหาวิดีโอและช่วยให้ Google รวมวิดีโอไว้ในผลการค้นหาได้ดีขึ้น ดูรายการคำจำกัดความของแท็กแผนผังเว็บไซต์
 • Google อาจใช้ข้อความในหน้า Landing Page ของวิดีโอแทนข้อความที่คุณระบุในแผนผังเว็บไซต์ หากเห็นว่าข้อความในหน้าเว็บมีประโยชน์มากกว่าข้อมูลในแผนผังเว็บไซต์
 • เนื่องจาก Google ใช้อัลกอริทึมการจัดทำดัชนีที่ซับซ้อน จึงรับประกันไม่ได้ว่าจะมีการจัดทำดัชนีวิดีโอของคุณหรือไม่ หรือจะจัดทำเมื่อใด
 • หาก Google ไม่พบเนื้อหาวิดีโอใน URL ที่คุณระบุไว้ ก็จะข้ามรายการนั้นในแผนผังเว็บไซต์ไป
 • Google ต้องเข้าถึงไฟล์ต้นฉบับหรือโปรแกรมเล่นได้ (กล่าวคือ ไฟล์หรือโปรแกรมเล่นจะถูก robots.txt บล็อกไม่ได้ หรือจะต้องไม่กำหนดให้ต้องเข้าสู่ระบบ มิเช่นนั้น Googlebot จะเข้าถึงไม่ได้) ระบบไม่รองรับไฟล์เมตาที่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับผ่านโปรโตคอลการสตรีม
 • Googlebot ต้องเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดได้ หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้นักส่งสแปมเข้าถึงเนื้อหาวิดีโอที่ URL <player_loc> หรือ <content_loc> ให้ตรวจสอบว่าบ็อตทุกตัวที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็น Googlebot จริงๆ
 • ตรวจสอบว่าไฟล์ robots.txt ไม่ได้บล็อกรายการใดๆ ไว้ (รวมทั้ง URL ของหน้าโฮสต์, URL ของวิดีโอ และ URL ของภาพขนาดย่อ) ที่รวมอยู่ในแต่ละรายการในแผนผังเว็บไซต์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ robots.txt
 • Google ตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณระบุสำหรับวิดีโอแต่ละรายการตรงกับข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ หากไม่ตรง อาจไม่มีการจัดทำดัชนีวิดีโอ
 • คุณระบุหน้าจากเว็บไซต์หลายแห่งได้ในแผนผังเว็บไซต์เดียว เว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่มีแผนผังเว็บไซต์ของคุณต้องได้รับการยืนยันใน Search Console ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแผนผังเว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์หลายแห่ง
 • ดูวิธีส่งแผนผังเว็บไซต์ไปยัง Google สําหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ เราขอแนะนําให้ใช้ Search Console API ในการส่ง Sitemap
 • เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Sitemap จะใช้กับส่วนขยาย Sitemap ด้วย ทําตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Sitemap ทั่วไป

ตัวอย่างแผนผังเว็บไซต์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแผนผังเว็บไซต์วิดีโอที่มีหน้าเว็บ 1 หน้าที่โฮสต์วิดีโอ 1 รายการ ตัวอย่างนี้มีแท็กทั้งหมดที่ Google ใช้งาน

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
  <url>
   <loc>https://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
    <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
    <video:description>Alkis shows you how to get perfectly done steaks every
     time</video:description>
    <video:content_loc>
     http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
    <video:player_loc>
     https://www.example.com/videoplayer.php?video=123</video:player_loc>
    <video:duration>600</video:duration>
    <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    <video:rating>4.2</video:rating>
    <video:view_count>12345</video:view_count>
    <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
    <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
    <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
    <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
    <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
    <video:uploader
     info="https://www.example.com/users/grillymcgrillerson">GrillyMcGrillerson
    </video:uploader>
    <video:live>no</video:live>
   </video:video>
  </url>
</urlset>

เนมสเปซ XML

มีการกำหนดแท็กแผนผังเว็บไซต์วิดีโอไว้ในเนมสเปซต่อไปนี้

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

การกำหนดแท็กแผนผังเว็บไซต์วิดีโอ

แท็กที่จำเป็น
<url> แท็กระดับบนสำหรับหน้าโฮสต์เดี่ยวในเว็บไซต์ของคุณ แท็กนี้กําหนดตามรูปแบบแผนผังเว็บไซต์พื้นฐาน
<loc>

ระบุหน้าโฮสต์ที่โฮสต์วิดีโอไว้อย่างน้อย 1 รายการ เมื่อผู้ใช้คลิกผลการค้นหาวิดีโอใน Google Search ระบบจะพาผู้ใช้ไปยังหน้านี้ URL นี้ต้องไม่ซ้ำกับ URL อื่นใน Sitemap แท็กนี้กําหนดตามรูปแบบ Sitemap พื้นฐาน

สำหรับวิดีโอหลายรายการในหน้าเดียว ให้สร้างแท็ก <loc> เดียวสำหรับหน้าเว็บนั้น พร้อมด้วยเอลิเมนต์ย่อย <video> สำหรับวิดีโอแต่ละรายการในหน้าเว็บนั้น

<video:video>

เอลิเมนต์ระดับบนสำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิดีโอเดียวในหน้าเว็บที่ระบุโดย <loc>

<video:thumbnail_loc>

URL ที่ชี้ไปยังไฟล์ภาพปกวิดีโอ ทําตามข้อกําหนดเกี่ยวกับภาพปกวิดีโอ

<video:title>

ชื่อของวิดีโอ เอนทิตี HTML ทั้งหมดต้องกำหนดเป็นอักขระหลีกหรือรวมไว้ในการบล็อก CDATA เราขอแนะนำให้ชื่อนี้ตรงกับชื่อวิดีโอที่แสดงในหน้าเว็บ

<video:description>

คำอธิบายของวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2,048 อักขระ เอนทิตี HTML ทั้งหมดต้องกำหนดเป็นอักขระหลีกหรือรวมไว้ในการบล็อก CDATA คำอธิบายนี้ต้องตรงกับคำอธิบายที่แสดงในหน้าเว็บ (ไม่จำเป็นต้องตรงแบบคำต่อคำ)

<video:content_loc>

URL ที่ชี้ไปยังไฟล์สื่อวิดีโอจริง ไฟล์ต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของรูปแบบที่รองรับ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • HTML และ Flash ไม่ใช่รูปแบบที่รองรับ
 • ต้องต่างจาก URL ของ <loc>
 • ค่านี้เทียบเท่ากับ VideoObject.contentUrl ใน Structured Data
 • แนวทางปฏิบัติแนะนำ: หากคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหา แต่ยังคงให้มีการ Crawl โปรดตรวจสอบว่า Googlebot จะเข้าถึงเนื้อหาได้โดยใช้การค้นหา DNS แบบย้อนกลับ
<video:player_loc>

URL ที่ชี้ไปยังโปรแกรมเล่นสำหรับวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปแล้วนี่คือข้อมูลในแอตทริบิวต์ src ของแท็ก <embed>

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ต้องต่างจาก URL ของ <loc>
 • ทั้งนี้สำหรับวิดีโอ YouTube จะมีการใช้ค่านี้แทน video:content_loc ค่านี้เทียบเท่ากับ VideoObject.embedUrl ใน Structured Data
 • แนวทางปฏิบัติแนะนำ: หากคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหา แต่ยังคงให้มีการ Crawl โปรดตรวจสอบว่า Googlebot จะเข้าถึงเนื้อหาได้โดยใช้การค้นหา DNS แบบย้อนกลับ
แท็กที่แนะนำ
<video:duration>

ความยาวของวิดีโอเป็นวินาที ค่านี้เป็นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 28800 (8 ชั่วโมง)

<video:expiration_date>

วันที่ในรูปแบบ W3C ที่หลังจากนั้นจะใช้วิดีโอไม่ได้อีกต่อไป ไม่ใช้แท็กนี้หากวิดีโอไม่มีวันที่หมดอายุ หากมีค่านี้อยู่ Google Search จะไม่แสดงวิดีโอหลังจากวันที่นี้ สําหรับวิดีโอที่แสดงซ้ำตามรอบใน URL เดียวกัน ให้อัปเดตวันที่หมดอายุเป็นวันที่หมดอายุใหม่

ค่าที่รองรับคือวันที่แบบเต็ม (YYYY-MM-DD) หรือวันที่แบบเต็ม รวมชั่วโมง นาที วินาที และเขตเวลา (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD)

เช่น 2012-07-16T19:20:30+08:00

แท็กที่ไม่บังคับ
<video:rating>

คะแนนของวิดีโอ ค่าที่รองรับคือเลขจำนวนจริงในช่วงตั้งแต่ 0.0 (ต่ำสุด) ถึง 5.0 (สูงสุด)

<video:view_count>

จำนวนครั้งที่มีการดูวิดีโอ

<video:publication_date>

วันที่ที่เผยแพร่วิดีโอเป็นครั้งแรก โดยอยู่ในรูปแบบ W3C ค่าที่รองรับคือวันที่แบบเต็ม (YYYY-MM-DD) หรือวันที่แบบเต็ม รวมชั่วโมง นาที วินาที และเขตเวลา (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD)

เช่น 2007-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly>

ระบุว่าวิดีโอสามารถใช้ฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยได้หรือไม่ หากคุณไม่ใส่แท็กนี้ วิดีโอจะพร้อมใช้งานเมื่อเปิดฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัย

ค่าที่รองรับ:

 • yes: วิดีโอจะพร้อมใช้งานเมื่อเปิดการค้นหาปลอดภัย
 • no: วิดีโอจะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อปิดการค้นหาปลอดภัยไว้
<video:restriction>

จะแสดงหรือซ่อนวิดีโอในผลการค้นหาจากบางประเทศ

ระบุรายการรหัสประเทศที่คั่นด้วยช่องว่างในรูปแบบ ISO 3166 ใช้แท็ก <video:restriction> ได้เพียงแท็กเดียวสำหรับวิดีโอแต่ละรายการ Google จะถือว่าวิดีโอแสดงได้ทุกที่หากไม่มีแท็ก <video:restriction> โปรดทราบว่าแท็กนี้มีผลเฉพาะกับผลการค้นหาเท่านั้น ไม่ได้ป้องกันผู้ใช้จากการค้นหาหรือเล่นวิดีโอในสถานที่ที่มีการห้ามไว้ผ่านวิธีอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อจำกัดในแต่ละประเทศ

แอตทริบิวต์

 • relationship [จำเป็น] จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้วิดีโอแสดงในผลการค้นหาในประเทศที่ระบุ ค่าที่รองรับคือ allow หรือ deny หากค่าเป็น allow ประเทศที่แสดงอยู่จะได้รับอนุญาตและประเทศที่ไม่ได้แสดงอยู่จะถูกปฏิเสธ หากเป็น deny ประเทศที่แสดงอยู่จะถูกปฏิเสธและประเทศที่ไม่ได้แสดงอยู่จะได้รับอนุญาต

ตัวอย่าง: ตัวอย่างนี้อนุญาตให้แสดงผลการค้นหาวิดีโอได้เฉพาะในแคนาดาและเม็กซิโก

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform>

จะแสดงหรือซ่อนวิดีโอในผลการค้นหาจากประเภทแพลตฟอร์มที่ระบุ นี่เป็นรายการประเภทแพลตฟอร์มที่คั่นด้วยช่องว่าง โปรดทราบว่าแท็กนี้มีผลเฉพาะกับผลการค้นหาในอุปกรณ์ประเภทที่ระบุเท่านั้น ไม่ได้ป้องกันผู้ใช้จากการเล่นวิดีโอในแพลตฟอร์มที่ห้ามไว้

ใช้แท็ก <video:platform> ได้เพียงแท็กเดียวสำหรับวิดีโอแต่ละรายการ Google จะถือว่าวิดีโอเล่นได้ในทุกแพลตฟอร์มหากไม่มีแท็ก <video:platform> ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อจำกัดแพลตฟอร์ม

ค่าที่รองรับ:

 • web - เบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมบนเดสก์ท็อปและแล็ปท็อป
 • mobile - เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น เบราว์เซอร์ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
 • tv - เบราว์เซอร์ในทีวี เช่น เบราว์เซอร์ที่มีให้ใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ Google TV และคอนโซลเกม

แอตทริบิวต์

 • relationship [จำเป็น] ระบุว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตวิดีโอสำหรับแพลตฟอร์มที่ระบุ ค่าที่รองรับคือ allow หรือ deny หากใช้ค่า allow ระบบจะปฏิเสธแพลตฟอร์มที่ละเว้น หากใช้ค่า deny ระบบจะอนุญาตแพลตฟอร์มที่ละเว้น

ตัวอย่าง: ตัวอย่างต่อไปนี้อนุญาตเฉพาะผู้ใช้บนเว็บหรือทีวี แต่ไม่ใช่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
<video:platform relationship="allow">web tv</video:platform>

<video:requires_subscription>

ระบุว่าต้องสมัครใช้บริการเพื่อดูวิดีโอหรือไม่ ค่าที่อนุญาตคือ yes หรือ no

<video:uploader>

ชื่อผู้อัปโหลดวิดีโอ ใช้ <video:uploader> ได้เพียง 1 รายการต่อวิดีโอ ค่าสตริงยาวได้สูงสุด 255 อักขระ

แอตทริบิวต์

 • info [ไม่บังคับ] ระบุ URL ของหน้าเว็บที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้อัปโหลดรายนี้ URL นี้ต้องอยู่ในโดเมนเดียวกับแท็ก <loc>
<video:live>

ระบุว่าวิดีโอเป็นสตรีมแบบสดหรือไม่ ค่าที่รองรับคือ yes หรือ no

<video:tag>

แท็กสตริงแบบอิสระที่อธิบายถึงวิดีโอ โดยทั่วไป แท็กคือคำอธิบายแนวคิดหลักสั้นๆ เกี่ยวกับวิดีโอหรือเนื้อหา วิดีโอ 1 รายการอาจมีหลายแท็ก แม้วิดีโอดังกล่าวอาจจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียว เช่น วิดีโอเกี่ยวกับการย่างอาหารอาจอยู่ในหมวด "ย่าง" แต่อาจติดแท็กเป็น "สเต๊ก" "เนื้อสัตว์" "ฤดูร้อน" และ "กลางแจ้ง" สร้างเอลิเมนต์ <video:tag> ใหม่สำหรับแต่ละแท็กที่เชื่อมโยงกับวิดีโอ มีแท็กได้สูงสุดไม่เกิน 32 แท็ก

แท็กและแอตทริบิวต์ที่เลิกใช้งานแล้ว

แท็กและแอตทริบิวต์ที่เรานำออกจากเอกสารประกอบ ได้แก่ <video:category>, <video:gallery_loc>, autoplay และ allow_embed ของแท็ก <video:player_loc>, แท็ก <video:price> และแอตทริบิวต์ของแท็ก และแท็ก <video:tvshow> และแอตทริบิวต์ของแท็ก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประกาศการเลิกใช้งาน

ทางเลือกสำหรับ Sitemap: mRSS

แม้ว่า Google จะแนะนำให้ใช้แผนผังเว็บไซต์วิดีโอและ VideoObject ของ schema.org เพื่อมาร์กอัปวิดีโอ แต่เราก็รองรับฟีด mRSS ด้วยเช่นกัน

Google รองรับ mRSS ซึ่งเป็นโมดูล RSS ที่เสริมความสามารถด้านเอลิเมนต์ของ RSS 2.0 ฟีด mRSS คล้ายกับแผนผังเว็บไซต์วิดีโอมาก และทดสอบ ส่ง และอัปเดตได้เช่นเดียวกับแผนผังเว็บไซต์

ดูเอกสารประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารประกอบของสื่อได้ที่ rssboard.org

ตัวอย่าง mRSS

นี่คือตัวอย่างของรายการใน mRSS ที่มีแท็กหลักทั้งหมดที่ Google ใช้งาน ซึ่งรวมถึง <dcterms:type>live-video</dcterms:type> ที่ใช้ระบุวิดีโอสตรีมมิงแบบสดได้

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>Example MRSS</title>
<link>https://www.example.com/examples/mrss/</link>
<description>MRSS Example</description>
 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>https://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
  <media:content url="https://www.example.com/examples/mrss/example.flv" fileSize="405321"
   type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
   <media:player url="https://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
   <media:title>Grilling Steaks for Summer</media:title>
   <media:description>Get perfectly done steaks every time</media:description>
   <media:thumbnail url="https://www.example.com/examples/mrss/example.png" height="120" width="160"/>
   <media:price price="19.99" currency="EUR" />
   <media:price type="subscription" />
  </media:content>
  <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
  <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
  <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
 </item>
</channel>
</rss>

แท็ก mRSS

ข้อกําหนดฉบับเต็มของ mRSS มีแท็กที่ไม่บังคับ แนวทางปฏิบัติแนะนำ และตัวอย่างอีกเป็นจำนวนมาก เมื่อมีฟีด mRSS แล้ว คุณสามารถส่งฟีดดังกล่าวได้เช่นเดียวกับแผนผังเว็บไซต์

แท็กที่จำเป็น
<media:content>

ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ

แอตทริบิวต์

 • medium [จำเป็น] ประเภทของเนื้อหา ตั้งค่าเป็น video
 • url [จำเป็น] URL โดยตรงที่ชี้ไปยังเนื้อหาวิดีโอดิบ หากไม่ได้ระบุค่านี้ไว้ คุณต้องระบุแท็ก <media:player>
 • duration [ไม่บังคับแต่แนะนำ] ความยาวของวิดีโอเป็นวินาที

สำหรับแอตทริบิวต์ที่ไม่บังคับและช่องย่อยอื่นๆ ทั้งหมดของแท็ก <media:content> โปรดดูข้อกําหนดของ mRSS

<media:player>

คุณต้องระบุแอตทริบิวต์ <media:player> หรือแอตทริบิวต์ url อย่างน้อย 1 รายการใน <media:content>

URL ที่ชี้ไปยังโปรแกรมเล่นสำหรับวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง ปกติแล้วนี่เป็นข้อมูลในแอตทริบิวต์ src ของแท็ก <embed> และไม่ควรเหมือนกับเนื้อหาของแท็ก <loc> จะเป็น URL เดียวกันกับแท็ก <link> ไม่ได้ แท็ก <link> ชี้ไปยัง URL ของหน้าเว็บที่โฮสต์วิดีโอ ในขณะที่แท็กนี้ชี้ไปยังโปรแกรมเล่น

<media:title>

ชื่อของวิดีโอ ยาวไม่เกิน 100 อักขระ เอนทิตี HTML ทั้งหมดต้องกำหนดเป็นอักขระหลีกหรือรวมไว้ในการบล็อก CDATA

<media:description>

คำอธิบายของวิดีโอ ยาวไม่เกิน 2,048 อักขระ เอนทิตี HTML ทั้งหมดต้องกำหนดเป็นอักขระหลีกหรือรวมไว้ในการบล็อก CDATA

<media:thumbnail> URL ที่ชี้ไปยังภาพขนาดย่อของตัวอย่าง ทําตามข้อกําหนดเกี่ยวกับภาพขนาดย่อของวิดีโอ
แท็กที่ไม่บังคับ
<dcterms:valid>

วันที่เผยแพร่และวันที่หมดอายุของวิดีโอ ดูข้อกําหนดฉบับเต็มของแท็ก dcterms:valid

ตัวอย่างเช่น


<dcterms:valid>
 start=2002-10-13T09:00+01:00;
 end=2002-10-17T17:00+01:00;
 scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction>

รายชื่อประเทศที่คั่นด้วยช่องว่างซึ่งอาจเล่นวิดีโอได้หรือไม่ได้ ในรูปแบบ ISO 3166 Google จะถือว่าวิดีโอเล่นได้ทุกเขตแดนหากไม่มีแท็ก <media:restriction>

แอตทริบิวต์

 • type [จําเป็น] ตั้งค่าแอตทริบิวต์ type เป็น country ระบบจะรองรับเฉพาะข้อจำกัดประเทศเท่านั้น
 • relationship [จําเป็น] ระบุว่าวิดีโออาจเล่นหรือไม่เล่นในรายชื่อประเทศที่ระบุ ค่าที่รองรับ:
  • allow
  • deny

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อจำกัดประเทศ

เช่น


<media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
<media:price>

ราคาสำหรับการดาวน์โหลดหรือดูวิดีโอ อย่าใช้แท็กนี้สําหรับวิดีโอที่ดูได้โดยไม่ต้องชําระเงิน ระบุเอลิเมนต์ <media:price> มากกว่า 1 รายการได้ (เช่น เพื่อระบุสกุลเงินหรือตัวเลือกการซื้อแบบต่างๆ)

แอตทริบิวต์

 • currency [จำเป็น] สกุลเงินในรูปแบบ ISO 4217
 • type [จําเป็น] ตัวเลือกการซื้อ ค่าที่อนุญาตคือ rent, purchase, package และ subscription