Dokumentacja klasy GMTDDeliveryTaskManager

Dokumentacja klasy GMTDDeliveryTaskManager

Opis

Obiekt, który zarządza tworzeniem i aktualizacjami zadań.

Publiczne funkcje członków

(void) updateTaskWithRequest:completion:
 Ta klasa nie ma publicznych inicjatorów. Uzyskaj ten obiekt z właściwości deliveryTaskManager obiektu GMTDDeliveryDriverAPI.
(void) createTaskWithRequest:completion:
 Tworzy zadanie z podanym żądaniem.

Dokumentacja funkcji członka grupy

- (void) strona updateTaskWithRequest: (GMTDUpdateDeliveryTaskRequest *) prośba
zakończenie: (GMTDDeliveryTaskManagerCompletionHandler) complete (ukończenie).

Ta klasa nie ma publicznych inicjatorów. Uzyskaj ten obiekt z właściwości deliveryTaskManager obiektu GMTDDeliveryDriverAPI.

Aktualizuje zadanie za pomocą danego żądania.

Parametry:
PoprośProśba o zaktualizowanie zadania.
postępBlokada do wykonania po zakończeniu żądania.
- (void) createTaskWithRequest: (GMTDCreateDeliveryTaskRequest *) prośba
zakończenie: (GMTDDeliveryTaskManagerCompletionHandler) complete (ukończenie).

Tworzy zadanie z podanym żądaniem.

Parametry:
PoprośProśba o utworzenie zadania.
postępBlokada do wykonania po zakończeniu żądania.