Dokumentacja źródłowa

Ta sekcja zawiera dokumentację interfejsów API, które składają się na rozwiązanie floty Google Maps Platform Last Mile Solution.

Interfejs API Fleet Engine

gRPC

REST

Rejestrowanie

Pakiet SDK sterownika

Androida

iOS

Androida

iOS

Biblioteka udostępniania czynności JavaScript

Dokumentacja biblioteki udostępniania ścieżki JavaScript jest częścią dokumentacji interfejsu Google Maps JavaScript API.