Dokumentacja źródłowa

Ta sekcja zawiera dokumentację dotyczącą interfejsów API, które składają się na rozwiązanie Google Maps Platform Last Mile Fleet.

Interfejs API Fleet Engine

gRPC,

REST

Rejestrowanie

Pakiet SDK sterownika

Android,

iOS,

Android,

iOS,

Biblioteka udostępniania czynności JavaScript

Dokumentacja biblioteki udostępniania czynności JavaScript w języku JavaScript jest dostępna w dokumentacji interfejsu Google Maps JavaScript API.