Opcje wsparcia dla rozwiązania Last Mile Fleet

Uzyskanie pomocy

Masz problem z korzystaniem z tego pakietu SDK? Możesz uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji na kilka sposobów.

 • Google zachęca do kontaktu z partnerem (jeśli go masz). W innym przypadku skontaktuj się z zespołem pomocy Google Maps Platform.
 • Sprawdź, czy Uwagi do wersji zawierają nowe informacje.
 • Poszukaj najnowszej wersji w folderze pobierania kompilacji produkcyjnych pakietu nawigacyjnego w Mapach Google.
 • W przypadku ogólnych pytań programistycznych lub pilnych problemów skontaktuj się z zespołem pomocy Google Maps Platform. Tylko zgłoszenia przesłane przez zespół pomocy Google Cloud są objęte gwarancją jakości usług.
 • Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi.

Okres obsługi starszych wersji pakietu SDK

O ile Google nie wskaże inaczej, po opublikowaniu nowej wersji rozwiązania Last Mile Fleet Solution, okres wsparcia dla poprzedniej wersji wynosi 4 miesiące od daty wydania nowej wersji. Google może według własnego uznania kontynuować obsługę starszej wersji rozwiązania Last Mile Fleet przez dłuższy czas.

Google publikuje informacje o wersji, w których klienci powiadamiają o każdym udostępnieniu nowej wersji. Aby otrzymywać powiadomienia, możesz je zasubskrybować w konsoli Google Cloud. Informacje o wersji zawierają datę, od której starsza wersja przestanie być obsługiwana. Uaktualnianie aplikacji dla wszystkich kierowców należy zaktualizować w ciągu 4 miesięcy od wydania, czyli przed datą podaną w informacjach o wersji. Starsza wersja pakietu SDK może zwracać błędy po upływie podanej daty.

Przykład: załóżmy, że Google ogłosi wprowadzenie wersji 1.2 10 kwietnia 2018 r. Informacje o wersji wskazują datę, od której starsze wersje przestaną być obsługiwane. W tym przykładzie data nie będzie wcześniejsza niż 10 sierpnia 2018 r.

Skontaktuj się z zespołem pomocy

Na stronie pomocy Google Maps Platform możesz tworzyć nowe zgłoszenia do zespołu pomocy oraz wyświetlać, resolve i eskalować istniejące zgłoszenia.

Aby zarządzać zgłoszeniami w konsoli Map, musisz mieć jedną z tych ról:

 • właściciel projektu
 • Edytujący projekt
 • edytujący pomoc techniczną
 • wyświetlający pomoc techniczną

Rola wyświetlającego pomoc techniczną może tylko wyświetlać informacje o zgłoszeniu i nie może w żaden sposób korzystać ze zgłoszenia ani go aktualizować.

Więcej informacji o tych rolach, w tym o ich stosowaniu, znajdziesz w artykule Przyznawanie dostępu do zespołu pomocy. Zobacz porównanie ról wymienionych w dokumentacji Map.

Utwórz zgłoszenie do zespołu pomocy

Właściciele projektu, edytorzy projektu i edytorzy pomocy technicznej mogą tworzyć zgłoszenia do zespołu pomocy. Jeśli nie masz żadnej z tych ról, skontaktuj się z właścicielem projektu lub administratorem organizacji, aby uzyskać dostęp.

 1. Otwórz stronę pomocy Google Maps Platform Utwórz zgłoszenie w Cloud Console.
 2. Na górnym pasku konsoli Cloud wybierz projekt powiązany z Twoim pytaniem.
 3. Wypełnij dokładnie formularz.
 4. Po utworzeniu zgłoszenia możesz kontaktować się z zespołem pomocy przez e-maila.

Zarządzanie zgłoszeniami

Wyświetlanie, rozwiązywanie i skalowanie zgłoszeń do zespołu pomocy z poziomu konsoli Google Cloud. Skontaktuj się z zespołem pomocy w sprawie swojego zgłoszenia, odpowiadając na e-maile ze zgłoszeniem. W przyszłości możesz odpowiadać na zgłoszenia w konsoli Cloud.

Wyświetl zgłoszenia

Twoje zgłoszenia są widoczne na stronie Zgłoszenia, a ostatnie zgłoszenia są też widoczne na stronie Omówienie pomocy w Google Maps Platform, na której możesz przejść na stronę Zgłoszenia. Wybierz dowolne zgłoszenie, aby wyświetlić jego szczegóły i skontaktować się z zespołem pomocy Map.

Zgłoszenia są ograniczone do wybranego projektu, więc zobaczysz tylko zgłoszenia utworzone w tym projekcie. Jeśli masz wiele projektów i nie możesz znaleźć oczekiwanego zgłoszenia do zespołu pomocy, sprawdź, czy wyświetlasz ten projekt w miejscu, w którym zostało utworzone zgłoszenie do zespołu pomocy.

Eskalowanie zgłoszenia

Jeśli uważasz, że Twoje zgłoszenie nie jest przetwarzane w optymalny sposób, możesz je przekazać wyżej. Menedżer ds. eskalacji sprawdzi Twoje zgłoszenie, by upewnić się, że zostało ono prawidłowo potraktowane. Menedżerowie ds. eskalacji mogą dostarczyć dodatkową wiedzę lub lepiej nadać priorytet zgłoszeniu na podstawie wymagań biznesowych, ale nie mogą przyznawać wyjątków od zasad ani warunków korzystania z usługi.

Po upływie godziny od przesłania zgłoszenia możesz je przekazać wyżej. Użyj przycisku Eskaluj, który znajduje się w stopce e-maili od zespołu pomocy, w e-mailu z potwierdzeniem utworzenia zgłoszenia lub w dowolnej odpowiedzi na zgłoszenie. Możesz też kliknąć przycisk „Przekaż” u góry strony ze szczegółami zgłoszenia.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli pomoc w Twoim zgłoszeniu nie jest już potrzebna, możesz poinformować zespół pomocy e-mailem lub kliknąć przycisk „Rozwiąż” u góry strony ze szczegółami zgłoszenia.

Przyznaj dostęp do pomocy

Właściciel projektu lub administrator organizacji może przypisać wszystkie dostępne role na stronie uprawnień.

 1. Otwórz stronę Uprawnienia w konsoli Cloud.
 2. Kliknij Wybierz projekt > wybierz projekt z menu > Otwórz.
 3. Wybierz Dodaj i wpisz adres e-mail nowego użytkownika.
  • Jako członków możesz dodawać osoby fizyczne, konta usługi lub Grupy dyskusyjne Google, ale każdy projekt musi mieć co najmniej 1 użytkownika.
 4. Wybierz rolę użytkownika. Zgodnie ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi bezpieczeństwa zdecydowanie zalecamy przyznanie użytkownikowi najniższych wymaganych uprawnień. Użytkownicy z uprawnieniami właściciela projektu mogą zarządzać wszystkimi aspektami projektu, w tym jego wyłączaniem.
  • Aby przyznać uprawnienia właściciela projektu lub edytującego projekt, wybierz odpowiednią rolę w sekcji Projekt.
  • Aby ograniczyć uprawnienia użytkownika do wysyłania zgłoszeń do zespołu pomocy technicznej, w sekcji Pomoc wybierz rolę edytującego pomoc techniczną.
 5. Zapisz zmiany.

Skontaktuj się z zespołem pomocy ds. płatności jako administrator odpowiedzialny za płatności

Rola Administrator płatności nie przyznaje uprawnień do tworzenia zgłoszeń do zespołu pomocy na koncie rozliczeniowym, ponieważ dostęp do pomocy (techniczne lub rozliczeniowe) zależy od uprawnień projektu i jest przyznawana właścicielom projektu, edytorom projektu lub edytorom pomocy technicznej w projekcie powiązanym z kontem rozliczeniowym. Jeśli nie masz dostępu do żadnego projektu powiązanego z kontem rozliczeniowym:

 1. Utwórz nowy projekt. Automatycznie zostanie Ci przypisana rola właściciela projektu w tym projekcie.
 2. Włącz płatności w nowym projekcie, używając konta rozliczeniowego używanego w innych projektach Twojej grupy.
 3. Włącz interfejs Maps API z tego nowego projektu.

Dowiedz się, jak utworzyć projekt oraz włączyć dla niego płatności i interfejs API.

Ponieważ jesteś właścicielem tego nowego projektu, masz dostęp do tworzenia zgłoszeń dotyczących interfejsu Maps API z poziomu tego nowego projektu i możesz zadawać pytania dotyczące powiązanego z nim konta rozliczeniowego.

Godziny dostępności zespołu pomocy

Z zespołem pomocy możesz się skontaktować, przesyłając zgłoszenie w konsoli Cloud.

 • Zespół pomocy działa w dni powszednie od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00 czasu pacyficznego w Tokio (24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu) z wyjątkiem święta regionalnego.
 • Oprócz całodobowej pomocy przez 5 dni w tygodniu, pomoc techniczna dotycząca problemów krytycznych jest dostępna w weekendy i dni wolne od pracy (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) przy użyciu konsoli Google Cloud z 1-godzinnym czasem odpowiedzi.

Pytania dotyczące prywatności

Jeśli masz pytania dotyczące prywatności i ochrony danych, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza zapytania o prywatność danych.

Warunki korzystania z usługi

Dla Twojej informacji: