Typ zadania GMTS

GMTSTaskType

Wyliczenia

typ wyliczeniowyGMTSTaskType {
  GMTSTaskTypeUnspecified = 0, GMTSTaskTypeDeliveryPickup, GMTSTaskTypeDeliveryDelivery, GMTSTaskTypeDeliveryScheduledStop,
  GMTSTaskTypeDeliveryUnavailable, GMTSTaskTypeRidesharingPickupGMTSTaskTypeRidesharingDropoffGMTSTaskTypeRidesharingIntermediateStop

Dokumentacja typów wyliczeniowych

wyliczenie GMTSTaskType
Enumerator:
GMTSTaskTypeUnspecified
GMTSTaskTypeDeliveryPickup
GMTSTaskTypeDelivery
GMTSTaskTypeDeliveryScheduleStop
GMTSTaskTypeDelivery zachować
GMTSTaskTypeRidesharingPickup
GMTSTaskTypeRidesharingDropoff
GMTSTaskTypeRidesharingIntermediateStop