Status

Typ Status określa logiczny model błędu odpowiedni dla różnych środowisk programowania, w tym interfejsów API REST i interfejsów RPC. Używa go gRPC. Każda wiadomość Status zawiera 3 elementy: kod błędu, komunikat o błędzie i szczegóły błędu.

Więcej informacji o tym modelu błędu i sposobie jego wykorzystania znajdziesz w przewodniku po interfejsie API.

Zapis JSON
{
 "code": integer,
 "message": string,
 "details": [
  {
   "@type": string,
   field1: ...,
   ...
  }
 ]
}
Pola
code

integer

Kod stanu, który powinien mieć wartość google.rpc.Code.

message

string

Komunikat o błędzie wyświetlany deweloperowi, który powinien być w języku angielskim. Komunikat o błędzie widoczny dla użytkownika powinien być zlokalizowany i wysłany w polu google.rpc.Status.details lub zlokalizowany przez klienta.

details[]

object

Lista komunikatów zawierających szczegóły błędu. Istnieje wspólny zestaw typów wiadomości do użycia przez interfejsy API.

Obiekt zawierający pola dowolnego typu. Dodatkowe pole "@type" zawiera identyfikator URI określający typ zasobu. Przykład: { "id": 1234, "@type": "types.example.com/standard/id" }.