SpeedReadingInterval

Wskaźnik gęstości ruchu na przyległym segmencie linii łamanej lub ścieżki. Na podstawie ścieżki z punktami P_0, P_1, ... , P_N (indeks zerowy) SpeedSpeedingINTERVAL definiuje przedział i opisuje ruch w poniższych kategoriach.

Zapis JSON
{
  "speed": enum (Speed),
  "startPolylinePointIndex": integer,
  "endPolylinePointIndex": integer
}
Pola
speed

enum (Speed)

Szybkość ruchu w tym przedziale.

startPolylinePointIndex

integer

Indeks początkowy tego interwału na linii łamanej.

endPolylinePointIndex

integer

Końcowy indeks tego interwału na linii łamanej.

Szybkość

Klasyfikacja szybkości linii łamanej na podstawie danych o ruchu.

Wartości w polu enum
SPEED_UNSPECIFIED Wartość domyślna. Ta wartość nie jest używana.
NORMAL Normalna prędkość, nie wykryto wypadków.
SLOW Korek został wykryty, ale nie pojawiły się żadne korki.
TRAFFIC_JAM Wykryto korki.