RoutingPreference

Zestaw wartości określających czynniki, które należy brać pod uwagę przy obliczaniu trasy.

Wartości w polu enum
ROUTING_PREFERENCE_UNSPECIFIED Nie określono preferencji routingu. Domyślna wartość to TRAFFIC_UNAWARE.
TRAFFIC_UNAWARE Oblicza trasy bez uwzględniania danych o warunkach na drodze. Odpowiednie wtedy, gdy warunki na drodze nie mają znaczenia lub nie mają zastosowania. Ta wartość zapewnia najkrótszy czas oczekiwania. Uwaga: w przypadku RouteTravelMode DRIVE i TWO_WHEELER wybór trasy i czasu trwania zależy od sieci drogowej i średniego natężenia ruchu niezależnego od czasu. Wyniki związane z danym żądaniem mogą się różnić ze względu na zmiany w sieci drogowej, zaktualizowane średnie warunki ruchu i rozproszony charakter usługi. Wyniki mogą również zmieniać się w niemal niemal identycznych trasach w dowolnym czasie i częstotliwości.
TRAFFIC_AWARE Oblicza trasy z uwzględnieniem bieżących warunków drogowych. W przeciwieństwie do działania TRAFFIC_AWARE_OPTIMAL niektóre optymalizacje znacznie ograniczają opóźnienie.
TRAFFIC_AWARE_OPTIMAL Oblicza trasy uwzględniające aktualne warunki ruchu bez zastosowania większości optymalizacji skuteczności. Ta wartość powoduje największe opóźnienie.