RoutingPreference

Zestaw wartości określających czynniki, które należy brać pod uwagę przy obliczaniu trasy.

Wartości w polu enum
ROUTING_PREFERENCE_UNSPECIFIED Nie określono preferencji dotyczących routingu. Wartość domyślna to TRAFFIC_UNAWARE.
TRAFFIC_UNAWARE Oblicza trasy bez uwzględniania bieżących warunków drogowych. Odpowiednie, gdy warunki na drodze nie mają znaczenia lub nie mają zastosowania. Użycie tej wartości daje najniższy czas oczekiwania. Uwaga: w przypadku aplikacji RouteTravelMode DRIVE i TWO_WHEELER wybrana trasa i czas jej trwania zależą od sieci drogowej i średniej wartości natężenia ruchu niezależnego od czasu, a nie bieżących warunków na drodze. Dlatego też trasy mogą obejmować drogi, które są tymczasowo zamknięte. Wyniki dla danego żądania mogą się z czasem zmieniać w wyniku zmian w sieci dróg, aktualnych warunków średniej ruchu oraz rozproszonego charakteru usługi. Wyniki mogą się też zmieniać w dowolnej chwili i z częstotliwością niemal identycznych tras.
TRAFFIC_AWARE Oblicza trasy z uwzględnieniem bieżących warunków drogowych. W przeciwieństwie do TRAFFIC_AWARE_OPTIMAL niektóre optymalizacje mają zastosowanie w celu znacznego skrócenia czasu oczekiwania.
TRAFFIC_AWARE_OPTIMAL Oblicza trasy z uwzględnieniem bieżących warunków drogowych, bez zastosowania większości optymalizacji skuteczności. Użycie tej wartości powoduje najdłuższe opóźnienie.