یک ظاهر طراحی نقشه های مبتنی بر ابر

پلتفرم نقشه‌های گوگل طراحی نقشه‌های مبتنی بر ابر را در کنسول ابری Google ارائه می‌دهد. طراحی نقشه‌های مبتنی بر ابر به شما امکان می‌دهد هر بار که سبک نقشه را تغییر می‌دهید، یک تجربه نقشه سفارشی برای کاربران خود بدون نیاز به به‌روزرسانی کد برنامه‌هایتان ایجاد کنید. می‌توانید سبک‌های نقشه را ایجاد کنید که رنگ‌ها را انتخاب می‌کنند و قابلیت مشاهده ویژگی‌های نقشه‌های جاده‌ای را که در برنامه‌های شما ظاهر می‌شوند، تنظیم می‌کنند. از مستندات سبک برای پلتفرم انتخابی خود دیدن کنید: